Rundkjøringer enkelt forklart – regler, skilt, plassering & mer

Rundkjøring i en tunell.

Hvordan skal du kjøre i rundkjøringer, når skal du blinke og hvordan skal du plassere deg – her får du svarene.

Når vi snakker om rundkjøringsregler, snakker vi i utgangspunktet om de samme reglene som gjelder for veikryss. En rundkjøring virker kanskje mer uoversiktlig, men reglene er ganske enkle og logiske når du først kan dem.

Rundkjøring regler, lover og krav

Mange synes trafikkreglene om vikeplikt, blinklys og plassering i rundkjøringer er forvirrende. Rundkjøringsregler er blant annet noe av det folk oftest spør om under øvelseskjøring og i forbindelse med oppkjøring.

Her har vi samlet det du trenger å vite for aldri å føle deg usikker i en rundkjøring igjen:

Rundkjøring skilt

Skilt overstyrer alle regler, også om de virker ulogiske.

Skulle det dukke opp skilt, veioppmerking eller trafikkdirigering i forkant av rundkjøringen er det dette som gjelder, selv om det ikke er i tråd med reglene du kjenner fra før.

Påbudt rundkjøring skilt

Skiltet for rundkjøring er teknisk sett et påbudsskilt som forteller deg at du må behandle rundkjøringen som nettopp det. Det står som regel sammen med et vikepliktskilt som viser at du har vikeplikt for alle som befinner seg inne i rundkjøringen.

Påbudt rundkjøring trafikkskilt.

Vikeplikt

Når du skal inn i en rundkjøring har du alltid vikeplikt for trafikken som allerede er der. Det er viktig at du viser tydelig at du er klar over dette ved å sette ned farten i god tid og eventuelt stanse før vikelinja.

Skal du skifte kjørefelt mens du er inne i rundkjøringen har du også vikeplikt. Bruk blinklys og husk å sjekke blindsonen før du skifter felt.

Fart

Når du kjører inn mot en rundkjøring er det viktig at alle rundt deg forstår hva du har tenkt å gjøre.

Hold lav fart slik at de som allerede er i rundkjøringen skjønner at du respekterer vikeplikten og for at andre bilister rekker å registrere hva den videre planen din er, gjennom plassering og blinklys.

Blinking i rundkjøring

Det er ikke påbudt å bruke blinklys når du skal inn i en rundkjøring, men det er anbefalt. Det, sammen med plasseringen din, gjør det lettere for trafikantene rundt deg å forstå hvordan du har tenkt å kjøre.

Det er en god vane å blinke til venstre når du kjører inn i rundkjøringen, for så å skifte til høyreblink når du skal ut av rundkjøringen.

Det rette tidspunktet for å sette på høyreblinket for å signalisere at du skal ut av rundkjøringen, er når du har passert siste avkjørsel før din egen.

Dersom du skal umiddelbart til høyre ut av rundkjøringen signaliserer du om dette ved å sette på høyreblinket i god tid før du kjører inn i rundkjøringen.

Plassering i rundkjøring

Tommelfingerregelen når du skal plassere deg på vei inn i rundkjøringen er veldig grei, du plasserer deg slik at det er lett for trafikantene rundt deg å forstå hvordan du har tenkt å kjøre i rundkjøringen.

Rundkjøringer kommer i alle former, store og små, men enten det er ett felt eller flere plasserer du bilen utfra hvor du skal kjøre ut av rundkjøringen.

Slik plasserer du deg i rundkjøringen:

Hvis du skal til høyre ut av rundkjøringen: Plasser bilen i høyre kjørefelt eller hvis det bare er ett felt, så langt til høyre i veibanen som er hensiktsmessig.

Hvis du skal rett frem i rundkjøringen: Dersom det er flere kjørefelt legger du deg vanligvis i høyre felt. Om det bare er ett felt ligger du midt i kjørefeltet.

Hvis du skal til venstre ut av rundkjøringen: Hvis det er flere kjørefelt legger du deg i det venstre feltet, dersom det bare er ett felt legger du deg så langt til venstre som er hensiktsmessig.

ofte stilte spøsrmål

Her er noen ofte stilte spørmål og svar relatert til rundkjøringer...

Oppsummering

Det finnes ingen spesifikke regler for rundkjøringer, de samme reglene som gjelder for veikryss gjelder også her.

Det viktigste er å være tydelig i trafikken og kommunisere godt med de andre trafikantene:

  • Følg alltid skilting og veimerking.

  • Senk farten inn mot rundkjøringen.

  • Respekter vikeplikten for de som allerede er i rundkjøringen.

  • Plasser deg slik at du viser hvilken retning du skal.

  • Bruk blinklys til venstre på vei inn i rundkjøringen, hvis du ikke skal umiddelbart til høyre.

  • Bruk blinklys og sjekk blindsonen om du bytter felt eller endrer retning i rundkjøringen.

  • Bruk blinklys til høyre når du skal ut av rundkjøringen.

  • Start høyreblink når du passerer den siste avkjørselen før din egen.

Oppdatert 10. november 2022