Viking transporterer bedrift biler.

Transport

Med vår store kapasitet, utstrekning, IT-verktøy og kompetanse, er vi en konkurransedyktig leverandør for transporttjenester i Norge.

Lukket transport

Lukket transport kan tilbys ved transport av én bil. Slik transport foregår på en ordinær flakvogn med påmontert kapell-løsning, og om ønskelig sikrer vi full diskresjon ved ytterligere tildekning ved lasting og lossing. Dette kan være en ypperlig løsning ved eksempelvis billanseringer eller andre eventer hvor en ønsker å holde det transporterte kjøretøyet skjult frem til endelig fremvisning.

Transportbehov over lengre tid

Ved behov for transport over lengre tid, eksempelvis i forbindelse med roadshow eller lignende, kan vi stille med både dedikert kjøretøy og personell. Vi mottar informasjon om varighet og ulike destinasjoner, og basert på dette skreddersyr vi en kjøreplan og tilbud. Om ønskelig kan transportkjøretøyet folieres eller brandes etter behov.