Juridisk informasjon

Her finner du juridisk og forretningsmessig informasjon om alt fra åpenhetsloven og etiske retningslinjer til personvern.

Åpenhetsloven

I tråd med lovkrav i Regnskapslovens om samfunnsansvar, samt Likestillings- og diskrimineringsloven, arbeider Viking for å sikre ansvarlighet i alle deler av vår verdikjede.

Etiske retningslinjer for ansatte

Det er et mål at våre etiske retningslinjer gjenspeiler de verdiene Viking har, at de er gjenkjennelige, og at du er stolt av å være en representant for disse på vegne av alle ansatte i Viking.

Etiske retningslinjer for leverandører

Formålet med de etiske retningslinjene for leverandører er å sikre at Vikings leverandører har en forretningspraksis som er i samsvar med våre standarder for bærekraft.

Personvernerklæring

Personvernerklæringen beskriver når og hvordan Viking behandler personopplysninger. Med personopplysninger menes enhver opplysning som kan identifisere deg som person.