Personvernerklæring for Viking Redningstjeneste AS

Denne personvernerklæringen beskriver når og hvordan Viking Redningstjeneste AS behandler personopplysninger. Med personopplysninger menes enhver opplysning som kan identifisere deg som person.

Innledning

I denne personvernerklæringen ønsker vi å forklare deg som besøkende om hvordan og hvorfor vi behandler personopplysninger om deg, når du besøker vårt nettsted.

Med personopplysninger menes enhver opplysning som kan identifisere deg som person.

Bruk av personopplysninger må følge personopplysningsloven. Vi, som behandlingsansvarlig, vil sørge for at vi bruker personopplysninger om deg i samsvar med lovens regler.

Behandlingsansvarlige og kontaktinformasjon

Organisasjon

 • Navn: Viking Redningstjeneste AS
 • Adresse: Vollaveien 15, 0668 Oslo
 • Orgnr.: 991 651 543

Data controller

 • Navn: Marius Bruu
 • E-post: mbu@vikingredning.no
 • Telefon: +47 12 34 56 78

Hvilke personopplysninger vi samler

Avhengig av hvilken informasjon du gir oss, hvordan du bruker våre tjenester, og hvilke tillatelser du gir oss, samler vi disse opplysningene om deg:

Som besøkende på nettstedet:

 • IP-adresse (i anonymisert versjon)
 • Enhet (PC, mobiltelefon eller nettbrett)
 • Hvilke sider du besøker, og hvilke funksjoner du benytter deg av
 • Nettleser og detaljer om versjon
 • Enhetsmerke
 • Enhetsmodell
 • Enhetsnavn
 • Operativsystem og detaljer om versjon
 • Skjermstørrelse
 • By

Når du bestiller et produkt eller en tjeneste, eller tar kontakt med oss:

 • Navn
 • Adresse
 • Postnummer
 • Poststed
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Kjøretøyopplysninger slik som registreringsnummer, bilmerke, modell, service og andre kjennetegn for kjøretøyet
 • Førerkortopplysninger
 • Opplysninger om driftsstans, uhell, ulykker eller andre hendelser, slik som sted, tid og beskrivelser av hendelser
 • Forsikringsopplysninger
 • Lydlogger/ opptak av samtaler med kunde og kundebehandler
 • I enkelte tilfeller registreres tilsvarende opplysninger også for fører/ rekvirent eller bileiers reisefølge, der det er nødvendig, som for eksempel ved bestilling av hjemreise.
 • Samtykker
 • Formål
 • Meldinger
 • Kilde for henvendelse

Jobbsøkere:

Vi behandler personopplysninger om jobbsøkere for å vurdere om de er egnet for den jobben de har søkt på. Behandlingen av personopplysninger er basert på vår berettigede interesse i å ansette og i å dokumentere ansettelsesprosessen.Det er frivillig å gi oss opplysninger. De opplysningene du velger å gi oss, vil ha betydning for vår vurdering av søknaden. Vi lagrer opplysninger i inntil 6 måneder etter at ansettelsesprosessen er avsluttet.

Vi samler aldri bevisst inn sensitive personopplysninger, slik som opplysninger om helsetilstand, politisk tilhørighet, seksuell orientering eller lignende, og ber om at du heller ikke sender slike opplysninger om deg selv til oss via våre kontaktkanaler.

Hva bruker vi personopplysningene til

Vi bruker personopplysningene dine til følgende formål:

 • Tilpasset nettside: Vi benytter opplysninger for å tilpasse vår nettside til din enhet, og for å gi deg en best mulig brukeropplevelse av vårt nettsted.
 • Gjennomføre bestillinger og transaksjoner: Vi bruker opplysninger for å behandle og gjennomføre bestillinger som du gjør via vårt nettsted.
 • Kundeservice: Vi lagrer opplysninger som du gir og mottar dersom du har kontakt med oss for å yte service og administrere ditt kundeforhold.
 • Statistikk: Vi utarbeider og benytter statistikk, samt kartlegger markedstrender for å videreutvikle våre produkter, tjenester, markedsføring og nettsted. Dette gjøres kun med anonyme opplysninger, og informasjonen som benyttes kan ikke spores tilbake til deg som enkeltindivid.
 • Markedsføring: Vi samler anonym bruksdata over besøkende på vårt nettsted, og benytter denne i markedsføringssammenheng
  Du finner utvidet informasjon om cookies og piksler lenger ned i personvernerklæringen.

Hvem deler vi personopplysninger med

Vi selger ikke dine personopplysninger til tredjepart.

Vi deler anonymiserte opplysninger med samarbeidspartnere for bl.a. markedsanalyser og tjenesteutvikling. Samt at vi deler data for statistikk og markedsføringsformål med Google Analytics og Google Ads.

Vi deler kun persondata med forsikringsselskaper når kunden er forsikret i aktuelt selskap.

Overføringer til utlandet

Overføring av personopplysninger i personvernsammenheng til tredjeparter eller databehandlere utenfør EU/EØS skal skje med tilstrekkelig grad av beskyttelse, og dette skjer i tråd med EUs standardavtaler, samt US Privacy Shield-sertifisering. Disse mekanismene kan du lese mer om på Datatilsynet sine hjemmesider.

For alle tredjepartsleverandører som behandler personopplysninger, så gjøres dette innenfor EU/EØS, og det eksisterer databehandleravtaler for alle forhold hvor dette er aktuelt.

Viking Redningstjeneste overfører kun data som ikke kan identifisere deg som privatperson utenfor EU/EØS.

Hvor lenge lagrer vi personopplysninger

Vi lagrer opplysninger om deg, så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet de ble innhentet for, eller dersom vi er pålagt gjennom lov å lagre opplysningene. Opplysningene vil slettes eller anonymiseres når de ikke lengre er nødvendige for å oppnå formålet. Under er en oversikt over hvor lenge vi lagrer dine opplysninger:

 • Vi lagrer lydlogger for alle telefonsamtaler i maksimalt 6 måneder.
 • E-post og kontaktskjema-henvendelser blir slettet etter 12 måneder, med mindre et kundeforhold blir opprettet.

Dine rettigheter

Du har rett til å be oss om å:

 • Gi deg ytterligere informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.
 • Gi deg en kopi av personopplysninger om deg.
 • Oppdatere dine personopplysninger.
 • Slette opplysninger som vi ikke lengre har grunnlag til å oppbevare.
 • Begrense eller stoppe behandlingen av dine opplysninger
 • Motsette deg automatiske individuelle avgjørelser, inkludert profilering.
 • Gi deg opplysninger du har gitt til oss i en strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format eller, der det er teknisk mulig, be oss om å overføre disse til en annen virksomhet.
 • Trekke tilbake eventuelle samtykker du har gitt oss.

Vær klar over at det finnes begrensninger i disse rettighetene. Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil ha mer informasjon om dette.

Hvis du mener at vi behandler personopplysninger i strid med personopplysningsloven, har du rett til å klage til Datatilsynet. Før du eventuelt gjør dette, vil vi gjerne at du kontakter oss slik at vi kan besvare dine spørsmål eller oppklare eventuelle misforståelser.

Endringer i personvernerklæringen

Vi oppdaterer personvernerklæringen når det er nødvendig. Du vil alltid finne informasjon om når den sist er oppdatert på denne siden. Personvernerklæringen ble sist oppdatert: 14/10/22

Informasjon om informasjonskapsler:

Cookies er informasjonskapsler som lagres på din enhet når du åpner en nettside. Informasjonskapsler brukes for at du skal få en best mulig brukeropplevelse på vårt nettsted, samt i markedsføringsformål.

De fleste moderne nettlesere er innstilt på å akseptere informasjonskapsler automatisk, men du kan selv velge å endre innstillingene slik at nettleseren din ikke aksepterer informasjonskapsler.

Informasjonskapselerklæring:

Informasjonskapsel:Domene:Beskrivelse:Databehandler:Lagringstid:Land:
test cookiehttps://vikingredning.no/Måler besøkende sine handlinger etter at de kommer fra andre nettsteder (VG.no, Dagbladet m.fl).DoubleClick1 årUSA
shopify_checkout_idhttps://vikingredning.no/Nødvendig for nettbutikken sin handlevognsfunksjon. Husker hva brukeren har lagt i handlekurven.ShopifyAldriUSA
CookieConsenthttps://vikingredning.no/Husker brukerens preferanser og valg for informasjonskapsler.CookieBotEtter hvert besøkIrland
Collecthttps://vikingredning.no/Brukes for å måle antallet ganger en besøkende har vært på nettsiden, samt første og siste besøk.Google Analytics2 årUSA
_gahttps://vikingredning.no/Tildeler brukeren en unik ID. Brukes for å føre statistikk over hvordan den besøkende bruker nettstedet.Google Analytics2 årUSA
_gidhttps://vikingredning.no/Brukes til å skille ulike brukere ved og tildele en unikt, tilfeldig generert nummer til hver besøkende.Google Analytics1 dagUSA
_dc_gtm_UA-#https://vikingredning.no/Brukes til å identifisere brukerens besøksmønster på siden, i hvilket område de bor, og hvor lenge de er på siden.Google Tag Manager1 dagUSA
pagead/landinghttps://vikingredning.no/Samlet data om den besøkende sin atferd på nettsteder, for å presentere mer relevant markedsføring. Den begrenser også muligheten til nettsider å vise samme annonse flere ganger.DoubleClick1 dagUSA
IDEhttps://vikingredning.no/Måler brukerens handlinger etter at de kommer inn på siden fra en reklamepalssering.DoubleClick1 årUSA
pagead/landinghttps://vikingredning.no/Samler data om den besøkende sin atferd på nettsteder, for å presentere mer relevant markedsføring. Den begrenser også muligheten til nettsider å vise samme annonse flere ganger.GoogleEtter hvert besøkUSA
ads/ga-audienceshttps://vikingredning.no/Brukes av Google Ads til å reengasjere besøkere som har en høy sannsynlighet for å konvertere, basert på den besøkende sin atferd på nettstedet.GoogleEtter hvert besøkUSA
pagead/1p-user-list/#https://vikingredning.no/Sporer om brukeren har vist interesse for spesifikke produkter, tjenester eller andre hendelser på tvers av flere nettsteder, samt oppdager hvordan brukeren navigerer mellom nettsteder.GoogleEtter hvert besøkUSA
_gcl_auhttps://vikingredning.no/Brukes av Google for å eksperimentere med annonsering på tvers av nettsteder, for brukere som benytter seg av deres tjenester.GoogleEtter hvert besøkUSA
YSChttps://vikingredning.no/Tildeler brukeren en unik ID. Brukes for å føre statistikk over hvilke unike videoer brukeren har sett.YoutubeEtter hvert besøkUSA
VISITOR_INFO1_LIVEhttps://vikingredning.no/Forsøker å estimere brukerens båndbredde på nettsteder med integrerte Youtube-videoer.Youtube179 dagerUSA
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEYhttps://vikingredning.no/Lagrer brukerens preferanser for video-instillinger i innebygde videoerYoutubeAldriUSA
yt-remote-device-idhttps://vikingredning.no/Lagrer brukerens preferanser for video-instillinger i innebygde videoerYoutube NoCookieAldriUSA
yt.innertube::requestshttps://vikingredning.no/Tildeler brukeren en unik ID. Brukes for å føre statistikk over hvilke videoer brukeren har sett på Youtube.Youtube NoCookieAldriUSA
yt.innertube::nextIdhttps://vikingredning.no/Tildeler brukeren en unik ID. Brukes for å føre statistikk over hvilke videoer brukeren har sett på Youtube.Youtube NoCookieAldriUSA
yt-remote-connected-deviceshttps://vikingredning.no/Lagrer brukerens preferanser for video-instillinger i innebygde videoerYoutube NoCookieAldriUSA
yt_remote-session-apphttps://vikingredning.no/Lagrer brukerens preferanser for video-instillinger i innebygde videoerYoutube NoCookieEtter hvert besøkUSA
yt-remote-cast-installedhttps://vikingredning.no/Lagrer brukerens preferanser for video-instillinger i innebygde videoerYoutube NoCookieEtter hvert besøkUSA
yt-remote-session-namehttps://vikingredning.no/Lagrer brukerens preferanser for video-instillinger i innebygde videoerYoutube NoCookieEtter hvert besøkUSA
yt-remote-cast-availablehttps://vikingredning.no/Lagrer brukerens preferanser for video-instillinger i innebygde videoerYoutube NoCookieEtter hvert besøkUSA
yt-remote-fast-check-periodhttps://vikingredning.no/Lagrer brukerens preferanser for video-instillinger i innebygde videoerYoutube NoCookieEtter hvert besøkUSA