Viking servicebil på oppdrag.

Om Viking

Med Viking kan bilister i Norge føle seg trygge på at de får hjelpen de trenger når de trenger det.

Viking hjelper tusenvis av bilister hver dag. Vi sørger for at du kommer deg videre i egen bil, eller organiserer leiebil hvis bilen må på verksted.

Vår norske arv og geografi har gjort vår erfaring med å løse mobilitetssituasjoner i 65 år tilstrekkelig. Vi sørger for effektiv og sikker mobilitet av kjøretøy, passasjerer og kjøretøyinnhold uansett hvor driftsstans finner sted.

Viking har kontorer i Oslo, Stockholm, Helsinki, Alicante og København. Vi betjener våre kunder gjennom kundesentre på fire lokasjoner og et omfattende landsdekkende stasjonsnettverk i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

Vi tilbyr et bredt spekter av kundeservicetjenester, samt assistanse for alle typer kjøretøy, fra motorsykler til tunge lastebiler, og er en nøytral aktør på taksering av kjøretøy.

Veihjelp i hele Norge og Europa

Viking tilbyr veihjelpstjenester i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Dessuten hjelper vi også bilister i hele Europa via vårt nettverk og av internasjonale partnere. Vi sørger for effektiv og sikker mobilitet av kjøretøy, passasjerer og kjøretøyinnhold uansett hvor driftsstans finner sted.

  • 4 av 5 ganger får våre servicebiler deg videre på stedet.

  • I gjennomsnitt får du veihjelp innen 60 min.

  • 97% kundetilfredshet.

 Viking veihjelp og bilberging.

Kontroller og tester av kjøretøy

Viking er en 100% nøytral og godkjent aktør på vurdering av kjøretøy i Norge. Så i tillegg til veihjelpstjenester tilbyr Viking tilstandsrapporter, tekniske takster og verdivurderinger av kjøretøy til privatpersoner og bedrifter.

  • Landsdekkende nettverk av kontrollstasjoner.

  • Nøytral aktør på vurdering av kjøretøy.

  • Godkjent av Statens Vegvesen.

 Takstmann som tar kontroll av kjøretøy.

Fleksible og lønnsomme bedriftstjenester

Viking leverer raske, pålitelige, kvalitetssikrede og økonomisk effektive transpor- og redningstjenester til våre kunder. Vi tilbyr standardiserte løsninger til mindre foretak som vil komme i gang raskt. For større bedrifter tilbyr vi skreddersydde løsninger.

  • Tilpassede pakker, løsninger og avtaler.

  • Størst i Norge, ledende i Norden.

  • Prioritert assistanse 24/7.

 Berging av tungtransport og persontransport.

Reiseassistanse

Viking tilbyr reiseassistanse til reisende utenlands på oppdrag av nordiske forsikringsselskap, samt til internasjonale forsikringstakere som er på reise i Norden.

mann på reise