Viking tungberger.

Tungberging

Viking berger alt fra lette til tunge kjøretøy. Fra mindre til store lastebiler, semitrailere, busser, anleggsmaskiner med mer.

Kompetanse innen bilberging av tungtransport

Viking Redningstjeneste tilbyr til enhver tid sine kunder det siste innen bilberging av tungtransport – både med hensyn til rullerende materiell og tekniske hjelpemidler. Dagens buss- og lastebilkonstruksjoner stiller store krav til bergerne. I tillegg til løpende oppdatering av kunnskaper gjennom kurs og intern opplæring, kreves det også jevnlig nyutviklet spesialutstyr som tar hensyn til utviklingen. Dette for å få en kostnadseffektiv og skånsom berging.

Også når de virkelige store uhellene er ute, søker vi i Viking å være en ryddig og kompetent aktør for alle involverte parter. Der hvor liv og helse står på spill, har vi et vesentlig ansvar, og gjennom kurs og opplæring sammen med Fellesorganet for utrykningspersonell, har de fleste av våre stasjoner deltatt aktivt i bruk av bergingsbiler for hurtigfrigjøring. Våre folk er drillet og opplært for å takle uhell hvor farlig gods er involvert. Det overordnede ansvar påhviler det lokale brannvesenet, men restverdier på last og kjøretøy må ivaretas, slik at kostnader for bileier og forsikringsselskap kan reduseres.

De fleste er ikke klar over at kostnadene for de ulike elementene i bergingen i mange tilfeller skal betales over forskjellige typer forsikringer. Eksempelvis godsanvar, kaskodekning og bilansvarsforsikring. Ved å bruke Viking, vil kostnadene plasseres der de hører hjemme, noe som i neste omgang vil slå positivt ut på premien til forsikringstaker.

Bergingsputer – en verdisikring

Viking Redningstjeneste var først i Norge med å tilby et landsdekkende nett av de meget effektive bergingsputene. Det første putesettet ble tatt i bruk på begynnelsen av 90-tallet, og et stort fremskritt var den vesentlig bedre verdisikringen putene førte med seg. Denne spesielt skånsomme og effektive bergingen betyr i mange tilfeller store besparelser for både forsikringsselskapene og bileier. Bergingsputer/mottaksputer tilbys også i de andre nordiske landene. For mer informasjon, kontakt oss på epost marked marked@vikingredning.no.

Trening og utdanning

En stor andel av Vikings stasjoner har gjennomført trening i både lettberging og tungberging i regi av Forsvarets Kompetansesenter for Logistikk (FKL).

Veisikring

Østfold, Vestfold, Oslo, Akershus og Rogaland tilbyr veisikring. Veisikringsbilene er meget godt utstyrt til å bistå små og store oppdrag langs veien. Bilene har påmontert skap og Buffalo «TMA» pute bak, den er kort og smidig som gjør den lett å manøvrere på trange veier dersom det er nødvendig. Bilen brukes blant annet på veier med hastigheter på 60 km/t og oppover for å sikre både personell og kunde. Skapet er i tillegg fullt utstyrt og kan brukes på andre oppdrag når den ikke står langs veien, i tillegg til at den vil være en støttebil med ekstra utstyr. Den har også sperrematerialer som tilfredsstiller kravene med arbeid langs vei.

Hva er en TMA-bil?

I Østfold, Vestfold, Oslo & Akershus, Rogaland samt andre enkelte lokale plasser tilbyr vi også veisikring. Veisikringsbilene er meget godt utstyrt til å bistå i små og store oppdrag langs veien. Bilene (ofte kalt «TMA-bil») har påmontert støtpute bak og flere har i tillegg skappåbygg, dette gjør at den blir kort og smidig og lett å manøvrere på trange veier dersom det er nødvendig. Bilen brukes blant annet på veier med hastigheter på 60 km/t og oppover for å sikre både personell og kunde. Skapet er i tillegg fullt utstyrt og kan brukes på andre oppdrag når den ikke står langs veien, i tillegg til at den vil være en støttebil med ekstra utstyr. Den har også sperrematerialer som tilfredsstiller kravene med arbeid langs vei.