Alt du må vite om bilens lys – fra tåkelys og fjernlys til varsellys

Bil som kjører med tåkelys på.

Når skal du egentlig bruke tåkelys? Og er det påbudt med baklys på dagen? Hvilke krav er det til lys på bilen? Alt dette og mer får du svar på i denne guiden.

Lys på bilen er noe av det aller viktigste du har av sikkerhetsutstyr. Noen av dem sørger naturligvis for at du ser hva som skjer foran bilen, men de er også viktige for å både bli sett og kommunisere med de andre bilistene rundt deg.

Selv om mange moderne biler har stadig mer avanserte systemer for automatisk styring av lysene, er det fortsatt en del situasjoner hvor du selv må velge hvordan du bruker dem for å sørge for en tryggest mulig kjøretur.

Ulike lysteknologier

Tidligere var det kun halogenpærer som gjaldt i bil. Det var en utvikling over tid som gjorde dem bedre, men lyset var fortsatt relativt dårlig sammenlignet med mer moderne teknologier.

De siste årene har biler også fått stadig mer avanserte systemer for lysstyring – som for eksempel automatiske fjernlys og såkalt LED-matrix-varianter som former lyskjeglen til situasjonen du befinner deg i. Det betyr at du alltid kan ha maksimal sikt uten å blende verken de som kjører foran eller kommer imot.

Lysteknologier:

Bilens lys: regler, krav og lover

Det er mange som lurer på hva er riktig om bilens lys. Her får du svar på nøyaktig hvilke regler som gjelder og hvordan du skal bruke bilens lys riktig…

Nærlys

Nærlyset er kanskje det man tradisjonelt tenker på som billys. De to lysene på hver side gir relativt godt med lys når det er mørkt, men lyskjeglen er formet på en måte som gjør at du ikke blender andre bilister.

Ifølge loven skal nærlyset lyse opp minst 40 meter foran bilen, men på moderne biler lyser nærlyset opp veien mellom 50 og 100 meter foran bilen.

 • Når det brukes: På eldre biler brukes det stort sett hele tiden, men på moderne biler aktiveres det gjerne først når det blir mørkt ute eller du kjører inn i en tunnel.
 • Nærlys regler: Du kan ikke ha mer enn to nærlys, og de skal ikke ha en lysstyrke på mer enn 0,7 lux målt 1,1 meter over bakken 25 meter foran bilen. Det er ikke lov å bruke nærlys samtidig som du bruker tåkelys.

Fjernlys

Fjernlys har de fleste som kjører bil på mørke landeveier blitt vant til å bruke. Disse skal lyse opp minst 100 meter foran bilen, men moderne biler har enda sterkere fjernlys som gir lys vesentlig lengre frem.

De siste årene har det kommet en del biler med automatisk fjernlys. Disse vil skifte mellom nær- og fjernlys av seg selv basert på motgående trafikk og lysforhold.

For deg med en tradisjonell løsning hvor du styrer fjernlysene selv, er det viktig å ikke blende ned for tidlig. Du skal først skifte fra fjernlys til nærlys når de to lyskjeglene fra din bil og den som kommer imot møtes.

En tommelfingerregel for når du bør skru på fjernlysene igjen er to billengder foran den andre bilen. Da blender du motgående bil minst mulig, samtidig som du beholder god sikt når dere har passert hverandre.

 • Når det brukes: I perioder hvor du trenger mest mulig lys uten at det kommer trafikk i motgående kjørefelt.
 • Fjernlys regler: Det er ikke lenger noen begrensning på hvor mange fjernlys du kan ha på bilen. Det er krav til e-merking og at eventuelle ekstralys skal monteres symmetrisk.

Kjørelys / DRL-lys

På dagtid er lysets oppgave først og fremst å gjøre deg mer synlig for andre trafikanter. I tillegg har mange bilprodusenter de siste årene brukt lysene som et ekstra designelement. Kjørelys er svakere lamper som både kan være nærlys med svakere lys og egne lys.

 • Når det brukes: På dagtid når det ikke er behov for å lyse opp veien.
 • Kjørelys regler: Kjørelys kan enten være nærlys med redusert spenning, tåkelys (i kombinasjon med parkeringslys) eller lykter som er godkjent spesielt som kjørelys. Baklysene må ikke være på når du bruker kjørelys, men de må isåfall skru seg på ved behov – for eksempel når du kjører inn i en tunnel.

Tåkelys foran

Tåkelysene i front, som er plassert lavt på bilen, er laget for å gi deg bedre sikt på nært hold når værforholdene er vanskelige – som ved tett tåke eller kraftig nedbør. De lyser kun opp cirka 25 meter, men den lave plasseringen bidrar til at du ikke blir blendet.

 • Når det brukes: Tåkelys skal kun brukes når sikten er så dårlig at du kjører sakte. I tillegg kan de brukes sammen med parklys som kjørelys på dagtid. Noen moderne biler bruker også tåkelysene til å lyse opp i svinger i lav hastighet.
 • Tåkelys regler: Du kan kun ha to tåkelys foran, og de skal aldri brukes sammen med nærlys.

Tåkelys bak

Tåkebaklys er viktig sikkerhetsutstyr når sikten er dårlig. Ofte er det kun én ekstra lampe som lyser sterkt i et av baklysene. Dette gjør deg mer synlig for andre trafikanter ved vanskelige siktforhold. Når du bruker tåkelys (både foran og bak) skal bilen ha en varsellampe i dashbordet som forteller deg at de er tent.

 • Når det brukes: Ved dårlig sikt i form av tåke eller tett snøvær. Det er spesielt viktig å bruke det i høyere hastigheter som på motorvei eller lignende, men det er også viktig å skru av det når det ikke lenger trengs. I klart være kan tåkebaklys være veldig forstyrrende for andre trafikanter, og en huskeregel er at hvis du ser nærlysene til de som kjører bak er sikten for god til at du trenger tåkebaklys.
 • Tåkelys regler: Biler kan ha ett eller to tåkelys bak. Hvis det kun er et tåkebaklys, skal det være plassert på venstre side.

Parklys

Parkeringslys er til for å gjøre bilen synlig når du står stille, men samtidig ikke blende andre trafikanter som kommer mot deg. Parkeringslysene er som regel en del av lyktene og er to pærer som lyser svakt hvitt eller gult.

 • Når det brukes: Når du står stille, men vil sørge for at bilen synes – for eksempel når du har parkert ved siden av veien. Det gir andre bilister en tydelig beskjed om at du har parkert og sørger for at de som kommer mot ikke blir unødig blendet av dine nærlys. Kan også brukes i kombinasjon med tåkelys som kjørelys på dagtid.
 • Parklys regler: Parkeringslys skal alltid være tent når du bruker andre lys. Du kan ikke bruke parkeringslys i ettermonterte ekstralys sammen med bilens originale parklys.

Blinklys

Blinklys, ofte kalt retningslys, bør være godt kjent for de fleste bilister. De gir deg enkelt og greit muligheten til å kommunisere hva du tenker å gjøre til de rundt deg.

 • Når det brukes: I alle situasjoner hvor du skal svinge eller gjøre det som i trafikkreglene betegnes som en “vesentlig endring i kjøretøyets plassering i sideretningen”. I praksis betyr det når du skifter felt. Ved kjøring i rundkjøring er det teknisk sett kun påkrevet å blinke ved feltskifte inne i rundkjøringen og / eller når du skal svinge ut av den.
 • Blinklys regler: Skal være synlig både foran, bak og på siden i bestemte vinkler som angis i kjøretøyforskriften. Det er påbudt med lys og/eller lydsignal som varsler sjåføren om at blinklyset er aktivert.

Nødblink

For å gjøre andre på veien oppmerksomme på at noe uforutsett har skjedd må du bruke nødblink (også kalt varsellys eller nødsignallys). I praksis er nødblinklysene kun de vanlige blinklysene som blinker på begge sider samtidig. Noen moderne biler har også et system som aktiverer nødblink hvis du bremser hardt.

 • Når skal det brukes: Når du står stille eller beveger deg vesentlig saktere enn det som er forventet på et visst sted. Hvis bilen står i veikanten ved en ulykke eller lignende må du også huske varseltrekanten – og vite hva du skal gjøre når en ulykke har skjedd.
 • Nødblink regler: Du må ha minst to oransje lys foran og bak. Lysene på siden er valgfrie. Føreren skal varsles med lys og/eller lydsignal når nødblink er aktivert.

Baklys

De røde baklysene har, i likhet med kjørelys, gått fra å være rent sikkerhetsutstyr for å gjøre deg synlig til å være en del av bilens design. Ny LED-teknologi har gitt bilprodusentene større frihet til å designe baklykter som skiller seg ut og gjør bilen både synlig og lett gjenkjennlig.

 • Når skal det brukes: Så lenge det er mørkt skal baklysene være tent, og de skal være tent når nærlyset brukes. Det er ikke krav om at det skal være tent sammen med kjørelys, men de må være så fort det blir mørkt – for eksempel når du kjører inn i en tunnel.
 • Baklys regler: Du må ha minst to baklys som gir rødt lys. Det er også spesielle krav til hvor de må synes fra og akkurat hvordan de kan plasseres på bilen. Det er ingen begrensninger på hvor mange baklys du kan ha – så lenge de tilfredsstiller kravene i kjøretøyforskriften.

Bremselys

Å vise andre at du er i ferd med å senke farten er kanskje blant de aller viktigste sikkerhetsfunksjonene du har. Bremselysene aktiveres automatisk når du trykker inn bremsepedalen, og på elbiler aktiveres også bremselysene når bilen regenerer energi over et visst nivå.

 • Når skal det brukes: Bremselys er automatiske, så du trenger ikke å tenke på når de aktiveres – men det er lurt å sjekke at de fungerer som de skal med jevne mellomrom.
 • Bremselys regler: Du må ha minst to bremselys og kravene til plassering er de samme som for baklys. Ettermonterte bremselys kan ikke blinke eller forstyrre medtrafikanter på noen annen måte.

Ryggelys

For å gi deg bedre sikt når du må rygge i mørket, har de fleste biler et eller to ryggelys. Disse hvite eller gule lysene gir deg bedre sikt bakover enn de røde baklysene – som kun brukes til å gjøre deg synlig for andre.

 • Når det brukes: Ryggelysene skal aktiveres automatisk når du setter bilen i revers eller når den beveger seg bakover. Sjekk gjerne at de fungerer som de skal på et trygt sted når det har blitt mørkt.
 • Ryggelys regler: Det er ikke et krav om at du har ryggelys, men som med andre lys er det et krav om at de som er montert fungerer som de skal.
Oppdatert 21. oktober 2022