Når skal jeg sjekke blindsone i rundkjøring?

Sjekk blindsonen når du skal skifte felt eller kjøre ut av rundkjøringen.

Relaterte spørsmål og svar