Bremselengde – alt du trenger å vite

Spor på veien fra bil som har bremset.

De fleste vet hva bremselengde er, men ikke alle vet hvilke faktorer som påvirker bremselengden eller hvordan du regner den ut.

Det å forstå hvordan bremselengde fungerer er essensielt når du er ute og kjører. Du kommer neppe til å regne formler mens du tråkker inn bremsen, men det er viktig å ha en grunnleggende forståelse av bremselengde og konsekvensene ved for eksempel litt høyere fart eller glatte veier.

Hva er bremselengde og stopplengde

Bremselengde

Enkelt sagt er bremselengde avstanden bilen bruker fra du tråkker inn bremsen til bilen står stille.

Å regne ut bremselengde er noe vi lærer i teoridelen av førerprøven, men formelen er lett å glemme og ikke minst – teori og praksis er ikke det samme. Man må alltid huske at bremselengden aldri blir nøyaktig det regnestykket sier.

I virkeligheten vil faktorer som for eksempel kjøreforhold, hvor gode bremser du har og dekkslitasje påvirke den endelige bremselengden.

Dette påvirker bremselengden:

 • Reaksjonsevnen til sjåføren
 • Bilens generelle tilstand
 • Kvaliteten på bremsene
 • Kvaliteten på dekkene
 • Kjøreforhold
 • Bilens vekt
 • Dekktrykk

Selv om utregningsformelen ikke speiler virkeligheten hundre prosent, er det likevel smart å ha den i bakhodet.

Det hjelper deg til å ta fornuftige valg når det gjelder både fart og føre.

Stopplengde

Stopplengde er lengden fra du ser hinderet foran deg på veien, til du har stanset helt. Altså: reaksjonstid + bremselengde = stopplengde.

Reaksjonstid er tiden du bruker fra du oppdager hindringen til du trykker på bremsen.

Reaksjonstiden er beregnet til ett-tre sekunder, og den vil variere fra person til person. Faktorer som alder, syn og oppmerksomhet vil påvirke reaksjonstiden din.

For best mulig reaksjonstid:

 • Bruk briller hvis du trenger det – Forfengelighet hører ikke hjemme bak rattet.
 • Ha respekt for alderen – Unge sjåfører mangler noe erfaring, mens eldre kan trenge litt lenger tid for å reagere.
 • Ha oppmerksomheten på veien – Mobiltelefonen, skjermer, barn, mat eller lignende, skal ikke konkurrere med trafikkbildet.

Når du skal regne ut stopptid gjelder det samme som for bremselengde, det er forskjell på teori og praksis.

Verken reaksjonstid eller bremselengde er konstant, men påvirkes av flere variabler, dermed vil også stopplengden variere i forskjellige situasjoner.

Slik regner du ut bremselengden

Den enkle huskeregelen når du skal regne ut bremselengde er formelen:

 • (x*x) / 2 = bremselengde, hvor x = 1/10 av farten.

Det vil si at dersom du kjører i 70 km/t er x = 7.

Da blir formelen (7*7) / 2 = 49 / 2 = 24,5 meter.

Formelen over tar utgangspunkt i nye dekk på tørr asfalt, sånn er det slett ikke alltid i virkeligheten.

Dette er en teoretisk utregning og som nevnt vil det være ting som påvirker bremselengden, som for eksempel dekkenes tilstand og kjøreforholdene.

Trenger du en enda enklere tommelfingerregel til slutt, kan vi si at når farten dobles firdobles bremselengden.

Det vil si at dersom bremselengden ved 20 km/t er på 3 meter, er bremselengden ved 40 km/t på 12 meter, siden 3 m x 4 = 12 meter.

Dette kan være en smart huskeregel, som sier mye om hvor stort utslag det gjør å øke farten med bare noen få kilometer i timen.

Bremselengde under forskjellige forhold

Bedre veier og biler og dermed høyere fart, gjør at det stilles stadig høyere krav til oss som sjåfører. Vi må alltid være oppmerksomme i trafikken, holde avstand og sørge for at bilen er i så god stand som mulig. I tillegg må vi ta hensyn til forholdene.

Bremselengde på tørr asfalt

Som vi har sett over er det ganske enkelt å regne ut bremselengden, for eksempel på teoriprøven, bare man lærer seg formelen.

Legger vi på reaksjonstid finner vi stopplengden. Stopplengden er reaksjonstid + bremselengde, som vist i tabellen under.

Tørr asfalt bremselengde og stoppelengde tabell:

FartReaksjonslengdeBremselengdeStoppelengde
30 km/t8.33 meter4.34 meter12.67 meter
40 km/t11.11 meter7.72 meter18.83 meter
50 km/t13.89 meter12.06 meter25.95 meter
60 km/t16.67 meter17.36 meter34.03 meter
70 km/t19.44 meter23.63 meter43.07 meter
80 km/t22.22 meter30.86 meter53.09 meter
90 km/t25 meter39.06 meter64.06 meter
100 km/t27.78 meter48.23 meter76 meter
110 km/t30.56 meter58.35 meter88.91 meter

Kilde: Statens vegvesen

Bremselengde på våt asfalt

Formelen (x*x)/2 = bremselengde, sier at hvis du kjører i 110 kilometer i timen på en tørr motorvei blir bremselengden cirka 60 meter. Dersom asfalten er våt, øker bremselengden til over 120 meter. Over en dobling av bremselengden på tørr asfalt.

Igjen må vi si at dette ikke vil være nøyaktig i praksis, blant annet vil bremsenes tilstand, dekkslitasje/mønsterdybde og lufttrykk/dekktrykk komme inn i bildet, men det sier noe om hvor stort utslag det gir når forholdene forverres.

Oppdatert 21. oktober 2022