Hvilke datoer gjelder for piggdekk? Her er oversikten

Bil med piggdekk på i piggdekksesongen.

Det er faste regler for hvilke datoer du kan kjøre med piggdekk – men det finnes også unntak.

Andelen som velger piggdekk har blitt mindre de siste årene, men det er fortsatt mange som sverger til de mer tradisjonelle vinterdekkene med pigger når vinteren nærmer seg. For de aller fleste er ikke forskjellen mellom piggdekk og piggfrie dekk spesielt stor, men piggdekk er fortsatt det beste valget for deg som kjører mye på is.

I motsetning til piggfrie vinterdekk, som du i teorien kan bruke når og hvor du vil, er det en del reguleringer rundt bruk av piggdekk. Blant annet er de kun tillatt å bruke på vinteren – en regel som ikke finnes for piggfrie dekk.

Datoer for kjøring med piggdekk

Norge er et langstrakt land med store variasjoner i klima. Derfor har Statens Vegvesen valgt å sette ulike grenser for Nord- og Sør-Norge. I denne sammenhengen betyr Nord-Norge fylkene Nordland og Troms og Finnmark.

I de to nordligste fylkene kan du kjøre med piggdekk fra 16. oktober til 1. mai. I resten av Norge er det kun lov å kjøre med piggdekk mellom 1. november og første mandag etter påske. Det betyr med andre ord at den eksakte fristen varierer fra år til år på våren.

Sommerdekk til piggdekk dato:

Bor du i Nord-Norge (Nordland, Troms og Finnmark) kan du bytte fra sommerdekk til piggdekk fra og med 16. oktober. I Sør– og Midt Norge kan du kjøre med piggdekk fra 1. november.

  • 16. Oktober: piggdekk tillatt i Nord-Norge

  • 1. November: piggdekk tillatt i hele Norge

Bilberger som skifter fra sommerdekk til piggdekk.
Bilberger skifter fra sommerdekk til piggdekk på bil.

Piggdekk til sommerdekk dato:

Fristen for å skifte fra piggdekk til sommerdekk i Sør– og Midt Norge er første mandagen etter påske. I Nord-Norge (Nordland, Troms og Finnmark) er datoen satt til 1. mai.

  • Første mandag etter Påske: Piggdekkforbud i Sør-Norge.

  • 1. mai: Piggdekkforbud Nord-Norge.

Når er piggdekksesongen?

I Sør– og Midt Norge varer piggdekksesongen fra 1. november til første mandag etter 2. påskedag. I Nord-Norge (Nordland, Troms og Finnmark) starter piggdekksesongen 16. oktober og varer fram til 30. april.

Husk at du risikerer bot hvis du bruker piggdekk utenfor piggdekksesongen…

Bruk av piggdekk utenfor sesongen

Kjører du med piggdekk på bilen utenfor piggdekksesongen risikere du å bli bøtelagt, og det koster deg 1000 kroner dersom du blir stoppet med piggdekk utenfor de lovlige datoene.

Selv om datoene for når man kan bruke piggdekk er tydelige, sier også forskriften at det finnes unntak dersom “føreforholdene gjør det nødvendig”.

Det er med andre ord lov å kjøre med piggdekk også før 15. oktober / 1. november hvis det er vinterføre som krever det.

Piggdekkavgift

Piggdekkavgiften er et miljøtiltak med mål om å bedre luftkvaliteten samt begrense veislitasje ved å redusere antall kjøretøy med piggdekk.

En del byer krever at du betaler piggdekkavgift hvis du skal kjøre der. I Norge gjelder det blant annet Oslo, Bergen, Stavanger og Trondhiem.

Les mer om piggdekkavgiften her...

Kort fortalt: Piggdekk datoer

Det er 4 ting du må huske hvis du skal bruke piggdekk på bilen:

  • Piggdekksesongen i Nord-Norge: 16. oktober til 1. Mai.
  • Piggdekksesongen i Sør– og Midt Norge: 1. november til første mandag etter påske.
  • Du risikerer bot på 1000 kr hvis du kjører du med piggdekk utenfor disse datoene.
  • Kjører du med piggdekk i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim må du kjøpe piggdekkoblat.

Noe annet du lurer på? Svarene finner du kanskje på vår bildekk FAQ side.

Oppdatert 21. oktober 2022