Vinterdekk dato: Når skal jeg skifte til vinterdekk?

Bil som kjører med vinterdekk.

Mange lurer på om det finnes det en fast «vinterdekk dato» for når det er på tide å bytte til vinterdekk

Det korte svaret er at det ikke er noen konkrete regler eller datoer for deg som bruker piggfrie dekk, men for piggdekk finnes det spesielle datoer for når man har lov til å bruke dem.

Likevel finnes det noen tommelfingerregler som kan være greit å ha i bakhodet for å kjøre tryggest mulig til enhver tid – og sannsynligvis slippe mye kø og frustrasjon.

Dette må du vite om når det er på tide å skifte fra sommerdekk til vinterdekk…

Når bør jeg skifte fra sommerdekk til vinterdekk?

Når høsten nærmer seg er mange usikre på når det er på tide å skifte fra sommerdekk til vinterdekk. Det er altså ikke noe spesifikk dato som gjelder for deg som kjører med piggfrie dekk – noe som gjelder stadig flere.

Har du piggdekk må du ta hensyn til ulike datoer for når det er lov å kjøre med – basert på hvor du bor.

Det du derimot må se på er vær- og føreforholdene – som jo kan være forskjellig fra år til år og sted til sted. En som bor i Kristiansand kan som regel vente vesentlig lengre med å legge om enn bilister i høyereliggende deler av Innlandet.

Å vente til det blir frost på bakken er imidlertid ikke lurt – av flere årsaker. For det første risikerer du å havne i en situasjon hvor det er glattere enn du tror før du har lagt om. Det kan for eksempel være en skyggelagt sving hvor det har kommet litt frost i løpet av natten som ikke har smeltet tidlig på morgenen.

En annen grunn er rett og slett at mange andre er veldig trege og venter for lenge med å legge om. Det betyr at når det først kommer frost eller snø, vil trykket på dekkhoteller og verksteder bli veldig høyt – og du risikerer å stå uten bil i flere dager.

Temperaturen avgjør når du skal bytte til vinterdekk

Dekk-produsenter anbefaler at du skifter fra sommerdekk til vinterdekk når temperaturen er stabilt under 7 grader gjennom døgnet.

Det trenger med andre ord ikke være verken rim på gresset eller snø i lufta før det kan være smart å skifte fra sommerdekk til vinterdekk.

7 grader er satt som anbefalt grense på grunn av gummiblandingen i dekkene. Det er denne som gir deg det aller meste av veigrepet, og den er veldig ulik i sommerdekk og vinterdekk.

Mens sommerdekkene er ment å gi godt grep på regn og i høye temperaturer, har vinterdekk en mykere gummiblanding som fungerer best når det er kaldere vær.

Når temperaturen kryper under 7 grader, vil mange sommerdekk bli for harde til å gi like godt grep som vinterdekk – selv på bar asfalt.

Vinterdekk regler: dette sier lovverket

I de norske forskriftene om bruk av kjøretøy står det:

Kjøretøy må ikke brukes uten at det er sikret tilstrekkelig veggrep i forhold til føret, om nødvendig ved bruk av vinterdekk med eller uten pigger, kjetting eller liknende.

Det er med andre ord ingen fast vinterdekk dato eller frist som sier når du må bytte fra sommerdekk til vinterdekk. Men – som sjåfør må du sikre at bilen har “tilstrekkelig veigrep”.

I praksis betyr det at du må bruke vinterdekk med minst 3 mm mønsterdybde når kjøreforholdene krever det.

Kort fortalt: Vinterdekk dato

Dette er de viktigste tingene du må vite om å skifte fra sommerdekk til vinterdekk:

  • Det er ikke en spesifikk “vinterdekk dato” for å skifte til piggfrie vinterdekk.
  • Det er faste regler for hvilke datoer du kan kjøre med piggdekk.
  • Som sjåfør har du ansvar for å skifte dekk slik at du har tilstrekkelig veigrep.
  • Skift til vinterdekk når temperaturen er stabilt under 7 grader gjennom døgnet.
  • Følg med på vær- og føreforholdene som kan være forskjellig sted til sted.
  • Bytt til vinterdekk før snør eller kommer frost på bakken.
  • Kontrollér dekkene når du bytter: alder, lufttrykk og slitasje.
  • Vinterdekk skal ha minst 3 millimeter mønsterdybde.

Noe annet du lurer på? Les vår bildekk FAQ eller besøk hjelpesenteret.

Oppdatert 21. oktober 2022