Piggdekkavgift: Hvem må betale og hvor mye koster det?

Nærbilde av piggdekk på vinterføre.

Kjører du med piggdekk og er usikker på om du må betale piggdekkavgift? Kanskje du lurer du på hvor mye det koster eller hvordan du betaler?

I motsetning til piggfrie vinterdekk er det faste datoer for når du kan kjøre med piggdekk. I tillegg til dette har Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim innført en piggdekkavgift.

Kjører du uten gyldig piggdekkoblat risikerer du å bli bøtelagt.

Her finner du alt du trenger å vite om piggdekkavgiften...

Hva er piggdekkavgiften?

Piggdekkavgiften er et miljøtiltak med mål om å bedre luftkvaliteten samt begrense veislitasje ved å redusere antall kjøretøy med piggdekk. Fordi piggdekk river opp asfalten og skaper svevestøv krever Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim at du kjøper piggdekkoblat hvis du skal kjøre der.

Når er piggdekksesongen?

I Sør– og Midt Norge varer piggdekksesongen fra 1. november til første mandag etter 2. påskedag. I Nord-Norge varer piggdekksesongen fra 16.oktober til 30. april. Dersom føret krever det, er det tillatt å bruke piggdekk utenom disse datoene.

Piggdekk bot

Kjører du med piggdekk utenfor piggdekksesongen risikere å bli bøtelagt. I følge forskriften kan du kan få 1000 kroner i bot for å kjøre med piggdekk utenfor de lovlige datoene. Du kan også få bot på 750 kroner hvis man kjører med piggdekk i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim, uten å ha kjøpt piggdekkoblat.

Piggdekkavgift Oslo

Alle som kjører med piggdekk i eller gjennom Oslo må betale piggdekkavgift. Selv om du kun skal kjøre gjennom Oslo må du ha gyldig piggdekkoblat. Piggdekkgebyret gjelder innenfor Oslo kommunes grenser og det omfatter både kommunale og statlige veier.

Hva koster piggdekkavgift i oslo?

I Oslo koster piggdekkoblat for kjøretøy opptil 3500 kg 35 kr for 24 timer (dagsoblat), 450 kr for en kalendermåned (månedsoblat) og 1400 kroner for hele piggdekksesongen (sesongoblat).

Hvordan betale piggdekkavgift i Oslo?

Du kan kjøpe oblat på nett, med Bil i Oslo appen eller automater:

Piggdekkavgift Bergen

I piggdekksesongen må du betale piggdekkavgift for å kjøre med piggdekk innenfor hele Bergen kommune. Selv om du kun skal kjøre gjennom kommunen må du betale piggdekkgebyr. Hvis du allerede har betalt piggdekkavgift i Oslo, Stavanger eller Trondheim, er dette også gyldig i Bergen.

Hva koster piggdekkavgift i Bergen?

I Bergen koster piggdekkgebyr for lettbil 35 kr for et døgn, 450 kr for en måned og 1400 kr for hele piggdekksesongen. Døgngebyr er gyldig i 24 timer, ​​månedsgebyr gjelder ut måneden fra betalingsdato og sessonggebyr er gyldig fra kjøpsdato ut piggdekksesongen.

Hvordan betale piggdekkavgift i Bergen?

I Bergen kan du betale piggdekkgebyret via elektronisk skjema, med Parkering i Bergen appen eller på automater og utsalgssteder:

Piggdekkavgift Stavanger

Om vinteren må alle som kjører med piggdekk i sentrale deler av Stavanger kommune betale piggdekkavgift. Selv om du bare kjører gjennom området eller er raskt innom gebyrområdet må du ha gyldig oblat. Kommunedelene Rennesøy og Finnøy er unntatt fra piggdekkgebyret.

Hva koster piggdekkavgift i Stavanger?

I Stavanger er prisen på piggdekkgebyret 35 kr for et døgn (gyldig fra betalingstidspunktet), 450 kr for en måned (gjelder kalendermåneden du er i når du betaler) og 1400 kr for hele vintersesongen.

Hvordan betale piggdekkavgift i Stavanger?

Betal piggdekkavgiften i Stavanger med Stavanger Parkering appen (iOS/Android), EasyPark, på nett eller automater:

Piggdekkavgift Trondheim

Kjører du med piggdekk i Trondheim kommune må du betale piggdekkavgift. Du må derfor ha gyldig piggdekkoblat før du kjører i, eller gjennom Trondheim i piggdekksesongen. Har du allerede betalt gebyr i Oslo, Bergen eller Stavanger er dette også gyldig i Trondheim.

Hva koster piggdekkavgift i Trondheim?

I Trondheim koster piggdekkgebyr 35 kr for 24 timer (dagsoblat), 450 kr for 30 dager fra kjøpsdato (månedsoblat) og 1400 kr for hele piggdekksesongen (sesongoblat).

Hvordan betale piggdekkavgift i Trondheim?

Du kan kjøpe piggdekkoblat i Trondheim på følgende måter:

Kort fortalt: Piggdekkavgift

Dette er de viktigste tingene du trenger å vite om piggdekkavgiften:

  • Kjører du med piggdekk i eller gjennom Oslo, Bergen, Stavanger eller Trondheim må du betale piggdekkavgift.
  • Piggdekkgebyr pris: 35 kroner for dagsoblat, 450 kroner for månedsoblat, 1400 kroner for sesongoblat.
  • Du får 750 kroner i bot for kjøre uten gyldig oblat i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim.
  • Du får 1000 kroner i bot for å kjøre med piggdekk utenfor piggdekksesongen.
  • Betalt gebyr er gyldig i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim kommune.

Noe annet du lurer på? Svarene finner du kanskje i vår piggdekk FAQ eller hjelpesenteret.

Oppdatert 21. oktober 2022