Barneseteregler: Dette sier lovverket om barn i bil

Liten gutt i forovervendt barnesete i bilen.

Barns sikkerhet i bil har, heldigvis, blitt et større tema de siste tiårene. Takket være dette vet så å si alle at det er lovpålagt i Norge å sikre barn i bil.

Alikevel kan lovverket være litt vanskelig å lese og det er ikke alltids like lett å vite hvilke regler gjelder for barn i hvilke aldre.

Som sjåfør har du ansvar for at baby, småbarn og større barn er lovlig sikret med godkjent barnesikringsutstyr (bilstoler, babystoler, småbarnsstoler og beltestoler).

Her er reglene som gjelder for barn i bil under 36 kilo...

Barnesete regler

For å gjøre det enkelt å forstå har vi, basert på informasjon fra Statens vegvesen, Politiet og forskriften om bruk av personlig verneutstyr, oppsummert reglene og lovene for deg:

 1. 1

  I Norge er det påbudt å sikre alle barn i bil.

 2. 2

  Bilens sjåfør har ansvaret for at barn under 15 år er lovlig sikret.

 3. 3

  Alle barn under 135 cm skal alltid skal bruke godkjent barnesikringsutstyr (barneseter, babystoler, beltestoler, osv.) som er tilpasset barnets høyde og vekt.

 4. 4

  Barn mellom 135 og 150 cm skal bruke godkjent barnesikringsutstyr hvis det er tilgjengelig i bilen.

 5. 5

  Barn under 150 cm og over 135 cm kan bruke bruke ordinært bilbelte hvis godkjent barnesikringsutstyr ikke er tilgjengelig i bilen.

 6. 6

  Barn skal ikke transporteres i bakovervendt barnesete der det er en aktiv airbag (kollisjonspute).

 7. 7

  Barn under 140 cm bør ikke sitte i forsete med airbag som ikke er deaktivert.

 8. 8

  Barn yngre enn 3 år skal ikke transporteres i biler der det ikke er bilbelter (veteranbiler).

 9. 9

  Barn som er 3 år eller eldre, men lavere enn 150 cm, skal ikke sitte i forsete i biler der det ikke er bilbelter (veteranbiler).

 10. 10

  Barnesikringsutstyr må være godkjent etter én av to internasjonale standarder: ECE R44 eller ECE R129.

 11. 11

  Barnesikringsutstyr må være montert slik det er beskrevet i bruksanvisningen.

Dette sier Statens vegvesen om sikring av barn i bil:

Det er påbudt å sikre barn i bil.
Bilens sjåfør er ansvarlig for at passasjerer under 15 år er sikret.
Barn som er under 135 cm høye skal alltid bruke godkjente seter som er riktig i forhold til barnets vekt og høyde.
Barn mellom 135 og 150 cm skal bruke godkjent utstyr dersom det er tilgjengelig i bilen.
Det er forbudt å plassere et bakovervendt barnesete i passasjersetet foran hvis det er en aktiv airbag der.
Barn lavere enn 140 cm bør ikke sitte i forsete med airbag som ikke er koblet ut.
Det er ikke lov å kjøre med barn under tre år i biler uten bilbelter. Barn over tre år får ikke lov til å sitte i forsete.
Alle babystoler og barneseter til salgs i Norge må være godkjent etter et av to regelverk, ECE R 44 eller ECE R129.

Kilde: Statens vegvesen

Dette sier Politiet om sikring av barn i bil:

Barn som er lavere enn 150 cm, skal bruke godkjent sikringsutstyr som er tilpasset barnet.
Der det ikke finnes godkjent barnesikringsutstyr kan barn under 150 og over 135 bruke ordinært bilbelte.
Barn som er lavere enn 135 cm, skal bli sikret med sikringsutstyr som er tilpasset barnets vekt.
Sjåføren har ansvaret for at barn under 15 år er lovlig sikret.

Kilde: Politiet

Dette sier forskriften om bruk av personlig verneutstyr:

Der bilbelte er montert, skal barn lavere enn 150 cm bruke godkjent sikringsutstyr som er tilpasset barnet eller slikt utstyr i kombinasjon med ordinært bilbelte.
Der det ikke finnes godkjent barnesikringsutstyr, kan barn under 150 cm og over 135 cm bruke ordinært bilbelte.
Der bilbelte ikke er montert, skal barn yngre enn 3 år ikke transporteres, og barn som er 3 år eller eldre, men lavere enn 150 cm, skal ikke transporteres i fremre seterad.
Barn skal ikke transporteres i bakovervendt sikringsutstyr med kollisjonspute foran uten at kollisjonsputen er deaktivert manuelt eller automatisk.
Der barnesikringsutstyr brukes, skal utstyret være montert i overensstemmelse med tilhørende bruksanvisning og være godkjent i henhold til: direktiv 77/541/EØF, ECE-regulativ 44.03 eller ECE-regulativ 129.

Kilde: Lovdata

Ofte stilte spørsmål og svar

Ofte stilte stilte spørsmål og svar om barnesete regler og lover.

Oppdatert 21. oktober 2022