Hvorfor lyser ABS-lampen i bilen?

Hvis ABS-lampen lyser etter at bilen har startet, betyr det at ABS-systemet ikke fungerer som det skal.

ABS-systemt sørger for at du kan trykke bremsepedalen helt inn uten at hjulene låser seg ved kraftig oppbremsning.

Lyser ABS varsellampen etter at motoren har startet kan du kjøre bilen, men vær ekstra forsiktig og oppsøk et verksted eller en kontrollstasjon så fort som mulig.

Relaterte spørsmål og svar