Hvordan peile olje på bilen?

Slik sjekker og etterfyller du olje på bilen:

  1. Parker på et plant underlag, slå av motoren, og vent i 3-4 minutter slik at oljen får tid til å renne ned i bunnpannen.
  2. Finn peilepinnen, trekk den ut, tørk av den, sett den inn igjen, og ta den ut for avlesing.
  3. Hvis den er mindre enn maksimum, se instruksjonsboken for bilen for å finne ut hvor mye du bør etterfylle (ofte er det ca 1 liter oljemengde mellom minimum og maksimum nivå).
  4. Ta av påfyllingslokket for olje fra motoren, fyll på riktig mengde olje, og sett lokket på igjen.
  5. Vent 60 sekunder så oljen får tid til å renne ned i motoren, og dypp peilepinnen på nytt for å sjekke det nye nivået.
  6. Etterfyll mer olje om nødvendig og sett på påfyllingslokket igjen.

Relaterte spørsmål og svar