Hvordan bruker man startkabler?

Slik bruker du startkabler riktig:

 1. Først må du forsikre deg om at alle elektriske systemer og enheter i bilen din (den med flatt batteri) er slått av.
 2. Parker den hjelpende bilen så nærme bilen din som mulig (uten at de rører hverandre).
 3. Forsikre deg om at begge bilmotorene er slått av og at begge tenningsbryterne står i AV-stilling.
 4. Ikke bruk hjelpestart på et tydelig skadet bilbatteri. Undersøk begge batteriene før du kobler til startkablene.
 5. Fest den positive (+) startkabelen til plusspolen (+) på det utladede batteriet.
 6. Fest deretter den andre enden av den positive (+) startkabelen til plusspolen (+) på hjelpebatteriet.
 7. Fest den negative (-) kabelen til minuspolen (-) på hjelpebatteriet.
 8. Til slutt fester du den negative (-) kabelen til bart metall på motoren til kjøretøyet som ikke får start. Husk å ha god avstand fra batteri og forgasser.
 9. Sjekk at kablene går klar av bevegelige deler på de to motorene før du starter motoren.
 10. Start så motoren til den andre bilen.
 11. Prøv så å starte bilen din med det flate batteriet. Hvis bilen ikke starter etter noen få forsøk, kan det være et mer alvorlig problem enn et flatt batteri. I dette tilfellet kan du kontakt oss på telefon 06000.
 12. Hvis bilen din starter, lar du begge bilene gå i omtrent fem minutter.
 13. Når bilen med flatt batteri har startet, skal startkablene fortsatt være tilkoblet en stund til for å utligne spenningsforskjellen mellom batteriene på de to bilene.
 14. Skru av motoren.
 15. Demonter startkablene i motsatt rekkefølge av hvordan du koblet dem til.
 16. Når startkablene er fjernet, starter du bilen på nytt og kjører normalt i omtrent 30 minutter.

Ring Viking på 06000 eller bestill Starthjelp her hvis du er usikker på hvordan man bruker startkabler.

Relaterte spørsmål og svar