Hva gjør jeg hvis bilens oljelampe lyser?

Oljelampe varsellampe.

Oljetrykk varsellampe som vises i bilens dashbord når motoren har for lite olje eller når motoren har lavt oljetrykk.

Lyser bilens oljelampe rødt under kjøring må du stoppe bilen et trygt sted og slå av motoren så fort som mulig. Denne varsellampen bør du ta på alvor.

En oljelampe som lyser forteller deg at at motoren på bilen har for lite olje eller har mistet oljetrykket. Fortsetter du å kjøre kan det i verste fall føre til total motorhavari.

Hvis oljelampen lyser gjør følgende:

  1. Stopp bilen på et trygt sted.
  2. Åpne panseret og sjekk oljenivået.
  3. Hvis oljenivået er riktig må du få veihjelp.
  4. Hvis det er for lite olje kan du etterfylle.
  5. Følg nøye med på bilen og varsellampene.

Hvis det var for lite motorolje og du har etterfylt kan dette i noen tilgeller holde. Det er anbefalt å ringe Viking på 06000 for å være helt sikker.

Relaterte spørsmål og svar