Tauing av bil – dette er reglene som gjelder

To biler parkert langs veien. Den ene bilen skal taue den andre en kort avstand.

Hvis en bil ha stoppet og må fraktes uten hjelp av bilberger, er det flere ting du må passe på og noen regler du må forholde deg til.

Å taue en bil kan være nødvendig i noen situasjoner. Det kan for eksempel være hvis bilen har fått motorstopp på et sted hvor den ikke kan stå eller for å flytte den korte distanser fra ett sted til et annet.

Trekking av bil bør helst ikke gjøres med mindre det er strengt nødvendig, og du bør ikke se på det som en metode for transport av bil.

I de aller fleste tilfeller vil det være tryggere for både deg, bilen og andre trafikanter om du enten bruker en bilhenger som du har leid eller ringer oss i Viking på 06000 slik at vi kan flytte bilen for deg.

Regler for å taue bil

Det er forskriften med det spennende navnet “Forskrift om bruk av kjøretøy” som inneholder reglene som gjelder for tauing av bil – nærmere bestemt §4-1.

Der står det følgende:

  • På offentlig veg er det bare tillatt å trekke en motorvogn om gangen.
  • Den trukne motorvogn må kunne bremses på forsvarlig måte.
  • Stang, tau eller liknende som brukes til trekking på offentlig veg, skal være tydelig merket.

Når man bare leser denne loven, er det fort gjort å sitte igjen med noen spørsmål...

Er det noen krav til bilen som trekker? Må man ha lov til å kjøre med tilhenger for å taue en annen bil? Må bilen ha vanlige skilter?

Svaret på disse spørsmålene er i utgangspunktet nei, men det er én viktig ting å huske på:

Det betyr at du må ha førerkort for den bilen du sitter i, bilen må være i forsvarlig stand og den må være registrert og forsikret.

Hvo om bilen som skal flyttes ikke har skilter?

Hvis du skal taue en bil uten skilter kan du kjøpe såkalte prøveskilter eller dagkjennemerker på trafikkstasjonen. Disse gjør at du kan flytte bilen på offentlig vei uten å måtte registrere den på vanlig måte.

I forskriften står det at bilen må kunne bremses på forsvarlig måte, men det er også viktig å huske på at ting som lys, styring og andre nødvendige funksjoner må fungere for at den skal kunne taues lovlig. Bilen må ikke fungere perfekt, så hvis et sikkerhetssystem som ESP ikke fungerer, kan bilen fortsatt taues – men den må være i forsvarlig stand.

I tillegg er det viktig å huske på at veitrafikklovens paragraf 3 også gjelder i denne sitausjonen:

«Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret»

Ingen vektkrav – men en anbefaling

Når man kjører med tilhenger, trenger man stort sett førerkort klasse BE – særlig hvis man skal trekke noe så tungt som en bil.

Siden bilen kun får hjelp av bilen foran til fremdrift, men styres av en person regnes ikke denne som tilhenger. Det betyr at det ikke er krav til annet førerkort enn klasse B for den som tauer en annen bil.

Det er likevel anbefalt at du tar en titt i vognkortet til bilen som skal trekke og ser på den maksimalt tillatte tilhengervekten. Hvis denne er mye lavere enn vekten på bilen som skal taues, kan du gjøre lurt i å ringe Viking på 06000.

Å overbelaste bilen som tauer kan i verste fall føre til skader på både motor og drivverk – noe som blir mye dyrere enn å få fraktet bilen på annet vis.

Bruk riktig slepetau

For å kunne taue en bil trygt, er det viktig med riktig utstyr. Det beste er å bruke et tau som er spesielt laget til dette. Disse slepetauene er som regel godt synlige, og mange av dem er elastiske slik at det blir enklere å holde det stramt til enhver tid.

Det er uansett viktig å sjekke at tauet du bruker er langt nok – men det kan heller ikke være for langt.

Du skal kunne overholde samme avstand til bilen foran som hvis du kjørte selv. Det betyr minimum ett sekund – som er samme grense politet bruker for når du får bot til vanlig. Samtidig skal ikke tauet være så langt at andre trafikanter ikke oppfatter at bilen blir tauet.

I praksis betyr dette at sleping av bil kun kan skje i lav hastighet – som regel under 40 km/t. Dette er nok en grunn til at tauing over lengre distanser på egenhånd er upraktisk: Det vil ta veldig lang tid.

Bruk slepekroken eller hengerfeste

Hvor skal du egentlig feste tauet når du skal taue en annen bil?

Det er to alternativer for bilen som trekker: Hengerfestet eller en tauekrok. For den som blir tauet er tauekrok det eneste alternativet du bør vurdere.

Alle nyere biler har en tauekrok, men i de fleste tilfeller må du ta av et plastdeksel i støtfangeren og skru den inn selv. Som regel er denne tauekroken plassert sammen med reservehjulet når den ikke brukes.

Hvis bilen som skal taues ikke har en tauekrok, bør du på ingen måte prøve å finne kreative løsninger på hvordan tauet kan festes. Det vil kunne gi store skader som blir dyre å rette opp – og det kan i verste fall føre til at ting blir ødelagt underveis og skaper farlige situasjoner.

Du bør ikke taue biler med automatgir

For biler med manuelt gir, er det ingenting i veien for å slepe dem rent teknisk. Sett bilen i fri mens den taues, og hvis motoren fungerer bør den gå underveis. Da har du både servostyring og bremsekraftforsterker tilgjengelig.

Husk at hvis motoren ikke går, vil du måtte trykke mye hardere på bremsepedalen enn vanlig for at bremsene skal fungere – og bilen vil også være mye tyngre å styre.

Siden bilen må ha lys, vil du også trenge strøm på batteriet før du lovlig kan taue bilen. Det er også viktig at tenningen er på og nøkkelen i slik at ikke rattlåsen skrur seg på underveis.

For biler med automatgir må du være ekstra forsiktig. De fleste biler med automatgir vil ikke få olje når motoren ikke går. Det betyr at delene i girkassen kan skrape mot hverandre uten smøring – og føre til store skader.

Som regel går det greit over kortere avstander på en kilometer i lav hastighet (under 30 km/t), men det er alltid en større risiko enn med manuell girkasse.

Uansett hva slags bil du har, er det greit å kun bruke tauing som en siste nødløsning for å flytte en bil ut av veibanen eller lignende. I de aller fleste tilfeller vil det være mye tryggere å ringe oss i Viking på 06000 eller bestille veihjelp på nett slik at bilen blir fraktet trygt frem dit den skal.

Kort fortalt: Tauing av bil

Dette er de viktigste tingene du må vite/vurdere/huske på ved sleping av bil:

  • Bilen som taues må være i forsvarlig stand.
  • Fører av bilen som taues må også ha gyldig førerkort for denne.
  • Du kan kun taue biler med gyldige skilter.
  • Ikke bruk noe annet enn slepekrok eller hengerfeste.
  • Du må bruke riktig tau: slepetau
  • Vær forsiktig med å taue biler med automatgir.
  • Husk at reglene for avstand gjelder selv om du sleper en annen bil.

Hvis du mangler riktig utstyr, eller har planer om å flytte en bil som ikke går av seg selv over lengre avstander, er det best å ta kontakt med profesjonelle.

Oppdatert 22. juni 2023