Riktig bruk av billys – kjør trygt i mørket

Biler lyser med frontlykter i mørket.

Bruk billysene riktig når du kjører i mørket, slik at du både ser og blir sett.

Å kjøre bil i mørket byr på flere utfordringer. Er i tillegg asfalten våt og været dårlig er det enda mer å tenke på for sjåføren.

Et av de viktigste redskapene man har på mørke veier er billysene, lær deg å bruke dem på best mulig måte, så blir kjøreturen både tryggere og mer behagelig.

10 tips for kjøring i mørket

 • Gjør deg kjent med alle lys og lykter på bilen. Sjekk jevnlig at alt virker og lyser som det skal.

 • Bli kjent med bruken av fjernlys på bilen din. Skjer opp- og nedblending automatisk, eller må det gjøres manuelt? Hvor langt frem i veibanen lyser lysene dine?

 • Sett på automatisk innstilling av billysene, hvis du har dette.

 • Husk å sette på baklysene i mørket, dersom det ikke skjer automatisk.

 • Ikke skru av fjernlysene for tidlig, og ikke sett dem på igjen for sent.

 • Husk at du alltid skal unngå å blende andre trafikanter.

 • Ikke se rett i lysene til en møtende bil.

 • Ha fokus langs veikanten, slik at du vil oppdage syklister og fotgjengere så tidlig som mulig.

 • Husk at kurve- og tåkelys er forbudt å bruke sammen med nærlys.

 • Tilpass alltid farten etter sikt og kjøreforhold.

Slik kjører du trygt på mørke veier

Når man kjører bil i mørket blir sikten dårligere, selv med gode billys. Spesielt å beregne avstander kan være vanskelig under kjøring på mørke veier.

En av utfordringene er å oppdage syklister og fotgjengere tidlig nok, særlig de som ikke har på seg refleks. Dersom man kjører med vanlige nærlys vil man ikke oppdage en sykkel uten lys og refleks før den er rundt 40 meter fra bilen, hvis stoppstrekningen er på for eksempel 55 meter kan det allerede være for sent. Husk derfor å tilpasse farten når du kjører i mørket.

Ifølge lovverket skal nærlys lyse 40 meter fremover på veien, mens fjernlys skal lyse opp minst 100 meter fremover. Nyere biler vil stort sett ha kraftigere lys enn dette. Det er selvfølgelig en god ting, men siden trafikkreglene også spesifiserer at billysene ikke skal brukes slik at de kan være forstyrrende eller blende andre trafikanter, må du være bevisst på hvordan du bruker lysene på en mørk vei.

I biler med adaptiv lysteknologi justeres fjernlysene automatisk når autoinnstillingen er på. Dersom autoinnstillingen ikke er på eller i biler uten dette hjelpemiddelet, må sjåføren selv passe på å justere og bruke lysene riktig.

En typisk feil ved bruk av fjernlys når man møter andre biler, er at man slår det av for tidlig og slår det på igjen for sent. Man ønsker ikke å blende andre, men problemet er at deler av veien blir liggende i mørket for lenge.

En tommelfingerregel for når du skal slå av fjernlyset er når lyskjeglene til bilen din møter den til bilen som kommer imot, og så kan du slå det på igjen når du er to til tre billengder foran den møtende bilen, slik at høyre veikant blir opplyst så tidlig som mulig.

Pass på å ikke se rett inn i lyset til møtende biler. Det er fort gjort å bli blendet, selv av alminnelig nærlys. Ha i stedet fokus langs den høyre veikanten, så vil du også oppdage eventuelle hindringer her.

Dersom du skal kjøre forbi en bil i mørket, skal du først huske å blende ned når du ser nummerskiltet til bilen foran, og så skru fjernlyset på igjen når du passerer bilen.

Husk at en ren frontrute, både innvendig og utvendig, er viktig når du kjører i mørket. Sjekk også vindusviskere og spylevæske før du kjører og ikke minst, sørg for at alle lykter er rene og fungerer som de skal.

Skulle uhellet være ute, husk å sette på nødlyset, ta på deg refleksvest og plasser varseltrekanten riktig. Dersom du regelmessig har med passasjerer, bør du sørge for at det ligger flere refleksvester i bilen.

Bil i mørket.

Bli kjent med bilens lys og lykter

Å bruke billysene riktig er viktig året rundt, men på mørke veier gjennom høsten og vinteren er det spesielt viktig å kjenne lysene på bilen din, vite hvordan de virker og når de skal brukes.

Viktige lys når du kjører i mørket

Nærlys

Nærlysene skal alltid være tent når du kjører og skal være gode nok til å lyse opp veien minimum 40 meter fremover.

Fjernlys

Fjernlysene skal lyse minimum 100 meter fremover og brukes på mørke veier.

Har du en gammel bil med dårlige lykter eller kjører mye på mørke veier, kan det være lurt å montere ekstralykter på bilen. Du kan montere så mange lykter du vil, så lenge de monteres symmetrisk om bilens langsgående midtlinje.

Tåke- /kurvelys

Tåke- og kurvelys skal brukes ved tett tåke og dårlig sikt, eller på veldig svingete og uoversiktlige strekninger. Lysene skal ikke brukes sammen med nærlys. De skal heller ikke brukes sammen med fjernlys, annet enn på veldig svingete veier når farten er svært lav.

Parkeringslys/parklys

Parkeringslysene er viktige for å varsle om at bilen er parkert. Ikke bruk andre typer lys, da dette kan blende og forvirre andre trafikanter og i verste fall gjøre at personer som går inn eller ut av bilen ikke blir sett.

Nødsignallys

Bilen skal ha minst to lykter foran, minst to bak og en på hver side som gir oransje, blinkende nødsignallys. Hvis nødsignalet kan settes i gang mens bilen er i bevegelse, skal det være sammenkoplet med kontrollampe og/eller lydsignal i kupeen.

Baklys

Det er ikke et krav at baklysene er tent under kjøring i dagslys, men det er sjåførens ansvar at lysene er på når det er mørkt, også for kortere deler av turen som når man kjører gjennom en tunnel.

Bremselys

Bilen skal ha minst to lykter bak som tennes og lyser rødt når du bremser. Bremselysene skal tennes automatisk når du tråkker på bremsen og er et viktig signal for bilene bak deg om hvordan du kjører og hvordan trafikken flyter.

Sjekk lys og lykter

Nye biler som er produsert etter 2012, skal ha automatisk innstilling for lysene på bilen.

Hvis dette gjelder for bilen din, er det anbefalt å ha denne funksjonen på. Dette vil sørge for at kjørelysene er tent på dagtid og at baklyktene skrur seg på i mørket.

Dersom bilen ikke har automatisk innstilling, er det sjåførens ansvar å sørge for at riktige lys brukes til riktig tid.

Også sjåfører med biler som har autoinnstilling må kjenne lysene på bilen og bruken av dem. Man skal alltid følge med på vær og føreforhold og vurdere hvilke innstillinger som bør brukes til enhver tid.

Sett deg godt inn i de forskjellige lysfunksjonene og sjekk regelmessig om alle lysene på bilen fungerer som de skal.

Dette bør du sjekke jevnlig

 • Hvis du har automatisk lysfunksjon, sjekk hvordan den er innstilt.

 • Kontroller med jevne mellomrom at alle lys virker. Få hjelp til å sjekke lysene bak.

 • Sørg alltid for at lyktene er rene, spesielt om vinteren og på sølete veier.

 • Gjør deg kjent med hvilke lys som lyser på ulike innstillinger, som: 0, auto og parklys.

 • Sjekk billysene både i dagslys og i mørket.

Ofte stilte spørsmål

Oppsummering

 • Sett deg inn i hvilke lys bilen din har og hvordan de skal brukes.

 • Sjekk at alle lys er rene og virker som de skal til enhver tid.

 • Pass på at du bruker fjernlysene riktig, både når du møter biler og skal kjøre forbi.

 • Ikke bruk tåkelys sammen med nærlys.

 • Husk at baklysene alltid skal være på når du kjører i mørket.

 • Tilpass farten etter sikt og kjøreforhold.

Oppdatert 23. januar 2023