Hvor langt skal nær- og fjernlysene rekke?

Nærlys skal rekke minimum 40 meter fremover, fjernlys skal lyse opp veibanen minimum 100 meter fremover.

Relaterte spørsmål og svar