Kan jeg ta EU-etterkontroll i utlandet?

Statens vegvesen tillater ikke at man gjennomfører EU-kontroll eller EU-etterkontroll utenfor Norge, siden man mangler oversikt over godkjente kontrollorganer og kontrollomfanget i utlandet.

Relaterte spørsmål og svar