Er EU-kontroll og tilstandsrapport det samme?

En EU-kontroll kan ikke regnes som en full og uttømmende tilstandsrapport av bilen din.

Det eneste EU-kontrollen garanterer er at kjøretøyet ditt oppfyller myndighetenes minstekrav til miljø- og trafikksikkerhet, den fanger altså ikke opp alle aspekter ved kjøretøyets tilstand.

Driftssikkerhet og begynnende rustskader er ting som ikke vil fanges opp i en EU-kontroll. Derfor kan det være lurt å investere i en ordentlig eierskiftekontroll i forbindelse med kjøp eller salg av bil.

Relaterte spørsmål og svar