Hva kan jeg reklamere på om det oppstår feil med bilen etter kjøp?

Du kan klage på feilopplysning, utelatte opplysninger og feil som ikke er en del av bilens vanlige vedlikehold. Du har reklamasjonsrett i to år hvis bilen er kjøpt av en privatperson, fem år hvis bilen er kjøpt av en forhandler.

Relaterte spørsmål og svar