Er det lov til å parkere i et sykkelfelt?

Nei, det er verken lov til å parkere eller stanse i et sykkelfelt.

Relaterte spørsmål og svar