Kan man klage på parkeringsbøter?

Ja, man kan klage på bøter man har fått, enten til virksomheten som har ilagt gebyret eller til kommunen der bilen har stått parkert.

Relaterte spørsmål og svar