Hvor mye strøm bruker en elbil?

Strømforbruket til en elbil utgjør ikke mye i løpet av et år.

Elmotoren er svært effektiv og mesteparten av energien går til framdrift i stedet for varme, støy og vibrasjoner slik som en forbrenningsmotor.

En elbil som kjører 10.000 km i året vil, i følge elbil.no, for eksempel bruke rundt 2000 kilowattimer som vil koste 2000 kroner årlig om man regner en strømpris på 1 krone per kWh inkludert nettleie.

Relaterte spørsmål og svar