Hvorfor kjøpe elbil?

Hensynet til klima og miljø oppgis som det viktigste argumentet for å velge ladbar bil, men stadig dukker det opp kostnadsbesparelser i takt med økt rekkevidde og antall ladestasjoner omkring i landet. Interessen for ny teknologi er også et kjøpsargument som står høyt hos kjøper.

Relaterte spørsmål og svar