Hva er fordelene med elbil?

Det er mange fordeler med å kjøre elbil. Here er elbilfordelene du som elbileier har:

 • Engangsavgift – Det er ikke engangsavgift ved kjøp eller leasing av elbil.
 • Årsavgift – Du betaler mye mindre.
 • Merverdiavgift – Det er momsfritak på elbiler.
 • Firmabilbeskatning – elbil beskattes 60 prosent
 • Lavere Vedlikehold – På elbiler er det ingen bensinfilter, partikkelfilter, olje, osv som må byttes.
 • Lave drivstoffkostnader – Det koster mindre å «fylle» en elbil.
 • Gratis kommunal lading – Fases ut flere steder mer er fremdeles tilgjengelig mange steder.
 • Mindre støy – Elbil lager mindre støy enn eksosbiler.
 • Kollektivfelt – Mange steder i landet er kollektivfeltet åpent for elbiler.
 • Fergeavgift – En elbil betaler halv takst på ferger.
 • Gratis parkering – Mange byer har gratis parkering for elbiler.
 • Bomavgift – elbiler betaler maksimalt 50 % av det bensinbiler betaler.

Og ikke minst er det bra for miljøet.

Relaterte spørsmål og svar