Har Viking Kontroll egne verksteder?

Viking Kontroll driver ikke verksteder. Vi har har heller ingen tilknytning til noen verkstedkjede. Dette gjør oss unike som den eneste uhildete part ved vurdering av kjøretøy i Norge.

Viking har ingen intensjoner om å tjene penger på reparasjon. Oppdager vi feil eller mangler på din bil står du fritt til å velge verksted for reparasjon.

Relaterte spørsmål og svar