Flatt bilbatteri? Slik starter du bilen

Person som starter bil med flatt batteri.

Ved flatt batteri, kan du få start på bilen igjen ved hjelp av startkabler og en annen bil, en startbooster eller en bilbatterilader. Det er svært viktig at starthjelp utføres i riktig rekkefølge og på rett måte.

Feil fremgangsmåte kan i verste fall gjøre store skader på elektronikken i bilen og utgjør en eksplosjonsfare. Det er nemlig ikke vilkårlig i hvilken rekkefølge du monterer startkablene eller startboosteren til bilen...

Sikkerhetstiltak

Før du utfører starthjelp på bilen ved bruk av startkabler, startbooster eller batterilader anbefaler vi at du følger følgende sikkerhetsregler:

 • Les bilens brukerhåndbok for å sikre at bilen kan startes med startkabler.
 • Bruk gummihansker og vernebriller når du utfører starthjelp selv.
 • Følge bruksanvisningen til produsenten av alle produkter.

Hvordan bruke startkabler?

Person som bruker startkabler i riktig rekkefølge.

Moderne biler har mye elektronikk, så det er i utgangspunktet ikke anbefalt å bruke startkabler på disse. Er det en prekær situasjon, gjør man det som trengs – men det er ofte bedre å ringe Viking hvis én av bilene er nyere enn cirka 10 år. Hvis du likevel skal bruke startkabler, er det viktig at du gjør det riktig...

Slik bruker du startkabler i riktig rekkefølge:

 1. Sjekk at alle elektriske systemer og enheter i bilen din (den med flatt batteri) er slått av.
 2. Parker den hjelpende bilen så nærme bilen din som mulig (uten at de rører hverandre).
 3. Forsikre deg om at begge bilmotorene er slått av og at begge tenningsbryterne står i AV-stilling.
 4. Ikke bruk hjelpestart på et tydelig skadet bilbatteri. Undersøk begge batteriene før du kobler til startkablene.
 5. Fest den positive (+) startkabelen til plusspolen (+) på det utladede batteriet.
 6. Fest deretter den andre enden av den positive (+) startkabelen til plusspolen (+) på hjelpebatteriet.
 7. Fest den negative (-) kabelen til minuspolen (-) på hjelpebatteriet.
 8. Til slutt fester du den negative (-) kabelen til bart metall på motoren til kjøretøyet som ikke får start. Husk å ha god avstand fra batteri og forgasser.
 9. Sjekk at kablene går klar av bevegelige deler på de to motorene før du starter motoren.
 10. Start så motoren til den andre bilen.
 11. Prøv så å starte bilen din med det flate batteriet. Hvis bilen ikke starter etter noen få forsøk, kan det være et mer alvorlig problem enn et flatt batteri. I dette tilfellet kan du kontakt oss på telefon 06000.
 12. Hvis bilen din starter, lar du begge bilene gå i omtrent fem minutter.
 13. Når bilen med flatt batteri har startet, skal startkablene fortsatt være tilkoblet en stund til for å utligne spenningsforskjellen mellom batteriene på de to bilene.
 14. Skru av motoren.
 15. Demonter startkablene i motsatt rekkefølge av hvordan du koblet dem til.
 16. Når startkablene er fjernet, starter du bilen på nytt og kjører normalt i omtrent 30 minutter for å sørge for at batteriet får ladet seg litt opp.

Den største faren for å ødelegge elektronikken på bilen er når startkablene skal kobles fra bilene igjen.

Ring Viking på 06000 eller bestill Starthjelp her hvis du er usikker på hvordan man bruker startkabler.

Hvordan bruke startbooster?

Person som bruker starbooster til å starte bil med flatt batteri.

En startbooster fungerer som et ekstrabatteri som du kobler til med to startkabler. Batteriet er konstruert slik at det kan gi tilstrekkelig høy maksstrøm på kort tid for å starte en bilmotor.

Slik bruker du startbooster:

 1. Sjekk bilens instruksjonsbok for å finne pluss- og minuspolen.
 2. Koble den røde kabelen til plusspolen (+) på batteriet.
 3. Koble den sorte kabelen til bart metall eller minuspolen (-).
 4. Forsøk så å starte bilen.
 5. Koble fra startboosteren i omvendt rekkefølge.

En startbooster er tryggere å bruke en startkabler. De kobles rett på batteriet, og gjør dermed at du ikke risikerer å skade elektronikken på bilen som gir deg strøm – eller at det skaper trøbbel for din egen bil. Moderne startboostere er relativt små, enkle i bruk og smarte å ha liggende i bilen, hjemme eller på hytta.

Husk at en startbooster har begrenset kapasitet, så når den er brukt bør du lade den opp igjen ved anledning. Det er lite poeng i å ha en tom startbooster liggende.

Hvordan bruke batterilader?

Lading av bilbatteri med batterilader.

Dersom du ikke har behov for å kjøre bilen når du oppdager at bilbatteriet er flatt, kan du bruke en bilbatterilader for å lade opp batteriet igjen. Det krever selvfølgelig at bilen er parkert i nærheten av en stikkontakt og at du har god tid.

Slik kobler du batterilader til bilen:

 1. Sjekk at bilen er nærme nok et uttak til laderen.
 2. Kontroller at motoren er slått av og tenningsbryterne står i AV-stilling.
 3. Hvis bilbatteriet har et deksel tar du av dette.
 4. Koble den røde klemmen til batteriets plusspol (+).
 5. Koble den sorte klemmen til minuspolen (-).
 6. Koble stikkontakten i veggen.
 7. Sjekk at batteriet lades på batterilader displayet.

Ladetid på et vanlig bilbatteri er som regel rundt et døgn fra det er tomt til det er fullt. Hvis ladestrømmen eksempelvis er 3Ah (ampere timer), vil det ta omtrent 22 timer å lade opp et 65 Ah batteri.

Oppsummering

Når du skal bruke startkabler, startbooster eller bilbatterilader er det et par ting du må huske:

 • Unngå å bruke startkabler på nye biler.
 • Les og følg brukerhåndboken / Instruksjonsboken.
 • Det er tryggere å bruke en startbooster.
 • Startkabler og startbooster må brukes i riktig rekkefølge.
 • Ring Viking hvis du er usikker på rekkefølgen.
 • Unngå startproblemer med riktig batterivedlikehold.
 • Hvis bilbatteriet har gått helt tomt for strøm bør du bytte.

Er du ikke helt sikker på hvordan du skal gjøre det, anbefaler vi deg heller å bestille profesjonell starthjelp.

Oppdatert 13. oktober 2022