Har du kollidert? Dette må du gjøre

Bil som har krasjet berges til verksted av Viking.

Når uhellet først har skjedd, er det noen ting du bør gjøre – og noen ting du må gjøre.

Trafikkuykker skjer dessverre fra tid til annen. Særlig på vinteren er det fort gjort at man er uheldig og feilberegner – selv om man har tilpasset kjørestilen til føret.

Enten du har kollidert med noen andre eller kjørt av veien alene, er det greit å vite hva som bør og må gjøres i enhver bilulykke – uansett alvorlighetsgrad.

Noen av disse punktene er livsviktige for deg og alle andre der og da, mens andre vil kunne spare deg for mye hodebry på et senere tidspunkt – og noen er potensielt ulovlig å ignorere.

Selv om det ikke er du som er involvert i trafikkulykken, har du plikt etter loven å stoppe for å hjelpe til hvis det trengs.

Det er en grunnregel som er grei å huske på enten du er involvert i en ulykke eller kommer dit som førstemann: Sikre, varsle, hjelpe.

Dette må du huske på hvis du er involvert i en bilulykke:

  1. Sikre deg selv og skadestedet.
  2. Undersøk om det er personskader.
  3. Dokumenter hva som har skjedd.
  4. Skriv en god skademelding.

1. Sikre deg selv og skadestedet først

Sett på nødblink dersom de ikke har skrudd seg på automatisk, og sørg for å ta på deg refleksvest før du går ut av bilen. Det gjelder også selv om det er lyst ute – refleksen vil gjøre deg mer synlig uansett lysforhold.

Deretter må du passe på å få satt ut en varseltrekant så fort som mulig. Denne skal stå minst 150 meter unna kjøretøyet og vil varsle kommende biler om at noe har skjedd. Uten denne er det potensielt en risiko for at noen ikke er forberedt slik at de ikke klarer å stoppe – og at ulykken dermed blir mye verre enn den var i utgangspunktet.

Dette er også viktig å gjøre hvis du må stoppe av andre grunner – for eksempel om du får motorstopp eller at en rød varsellampe begynner å lyse i dashbordet.

2. Undersøk om det er personskade og varsle

Sjekk først at alle i din egen bil er ved bevissthet og uten alvorlige skader. Hvis noen ikke responderer, bør du eller noen andre i bilen ringe 113 med én gang. Tiden kan være avgjørende hvis det er snakk om alvorlige skader, så det er viktig å varsle så fort som mulig.

Få kontakt med føreren av den andre bilen og sjekk om det er noen med personskader der. I alle ulykker med personskade skal politiet varsles, og hvis du er usikker bør du være føre var.

Politiet kan også hjelpe til med å dirigere trafikken og sørge for at alt er trygt frem til det blir ryddet opp.

Hvis det ikke er en nødssituasjon, men du ønsker å varsle politiet kan du ringe 02800 istedenfor 112.

Sørg for at alle som trenger hjelp får det før du begynner med noe annet. Hvem som er skyld i kollisjonen og nøyaktig hva som skjedde er ikke det viktigste om noen er skadet. Sørg for at én person har kontakt med helsepersonell dersom det er nødvendig.

3. Dokumenter hva som har skjedd

I mindre alvorlige ulykker uten personskade kan du hoppe rett til dette steget når skadestedet er sikret.

Ta frem mobiltelefonen og ta bilder av situasjonen fra ulike vinkler før du flytter bilen. Du kan også filme situasjonen og området rundt. Da er det lettere for forsikringsselskapet å avgjøre hva som har skjedd senere. Husk at det viktigste er å få et overblikk over situasjonen, så bilder av skadene i seg selv er ikke det aller viktigste hvis du står utsatt til.

Når situasjonen er godt dokumentert, kan dere gjerne flytte bilene til et mer egnet sted hvis det er mulig. Hvis bilen ikke er mulig å flytte på, må du ta kontakt med bilberging – enten ved å ringe oss i Viking på 06000, bestille bilberging på direkte på nett eller ved å ta kontakt med forsikringsselskapet ditt. Mange biler har også mobilitetsgaranti som inkluderer veihjelp.

Vårt kundesenter er døgnbemannet, og vi vil sende en bil til deg og du får samtidig en SMS som gjør at du kan se hvor bilbergeren er til enhver tid.

Det kan også oppstå problemer som gjør at bilen ikke oppfører seg som den skal etter en kollisjon – selv om den er kjørbar. Dette kan for eksempel være fordi en ledning til batteriet har løsnet eller blitt ødelagt i sammenstøtet eller hvis hjulopphenget har fått en skade som ikke synes– eller at du har punktert.

Viking kan hjelpe deg med alt fra å skifte til reservehjul og gjøre enkle reparasjoner på stedet, eller frakte bilen til verksted hvis det ikke lar seg løse der og da.

4. Skriv en god skademelding

Det beste er å skrive skademeldingen sammen med motparten på stedet. Sørg for å få med alle detaljer, og pass på at dere fyller ut begge sider av skademeldingsskjemaet.

Her er det viktig at dere skriver ned og tegner opp hva som har skjedd så nøyaktig som mulig. Sørg også for at eventuelle vitner skrives opp på skademeldingsskjemaet slik at forsikringsselskapet kan ta kontakt med dem.

Det er helt greit om dere er uenige i noe av hendelsesforløpet. Da skal dette føres opp under punkt 14 på skademeldingen. Dersom motparten nekter å samarbeide eller skrive under, er det viktig at du fyller ut din del likevel og sender inn skjemaet.

Hvis det ikke er noen andre involvert i uhellet trenger du ikke alltid å fylle ut skademeldingsskjemaet på papir, men ta kontakt med forsikringsselskapet ditt for å være helt sikker.

Oppdatert 21. oktober 2022