Hjulskift: Slik skifter du bildekk selv

Det er mange som lurer på hvordan man bytter hjul på bilen. Med riktig utstyr og en liten guide kan det å skifte hjul selv være en relativt enkel øvelse.

Slik skifter du hjul bilen selv

Jobb med et hjul om gangen, og gjør deg helt ferdig før du beveger deg til neste hjul.

1

Sett på brekket og sett bilen i gir

For å unngå at hjulene snurrer når bilen er jekket opp, bør du først sette på brekket og passe på at bilen står i gir – eller Park hvis du har automatgir.

2

Løsne hjulboltene

Bruk latmannsarmen eller hjulkrysset til å løsne hjulboltene før du jekker opp bilen. Det er vanskeligere og mer risikabelt å gjøre dette når bilen er løftet opp. Ikke skru hjulboltene helt ut enda. De skal kun løsnes.

3

Finn riktig jekkpunkt

I intruksjonsboken til bilen ser du hvor jekken skal plasseres. Det er viktig at du kun bruker disse punktene. Å jekke andre steder kan gjøre at bilen får store skader.

4

Jekk opp bilen

Når jekken er plassert, jekker du først til den presser mot bilen. Sjekk at den står stødig før du fortsetter, og jekk deretter til hjulet akkurat er over bakken.

5

Skru ut hjulboltene

Siden hjulboltene allerede er løse, bør det være relativt enkelt å skru dem ut nå. Pass på at du har kontroll på hjulboltene.

6

Ta av hjulet

Det skal være mulig å løfte hjulet av bilen når boltene er ute, men noen ganger sitter de litt fast. Da kan du sparke litt nederst på hjulet slik at det løsner – men vær forsiktig så det ikke faller av.

7

Sjekk at du har riktig dekk

Før du monterer det nye hjulet må du passe på at det er riktig. Mange dekk har en rotasjonsretning som er merket med en pil på siden av dekket. Denne skal peke fremover. Dette er også en god anledning til å sjekke dekkets tilstand hvis du ikke allerede har gjort det.

8

Monter det nye hjulet

Sett det nye hjulet på navet og pass på at hullene i felgen stemmer med hullene i navet. Skru inn den nederste bolten for hånd slik at hjulet holder seg på plass.

9

Skru inn boltene

Skru inn alle boltene for hånd først. Når alle er på plass kan du stramme dem med verktøy, men da er det viktig at du strammer dem i kryss. Det betyr at du alltid strammer bolten som er tvers ovenfor den forrige du strammet.

10

Slipp bilen ned med jekken og stram igjen

Vær forsiktig og slipp bilen rolig ned med jekken når alle boltene er strammet. Når bilen er helt nede bør du stramme på nytt – også denne gangen i kryss.