Når gjelder ikke medlemskapet/forsikringen?

  • Dersom kjøretøyet brukes til deltakelse i, eller trening til, hastighetsløp, fartsprøver og terrengkjøring.
  • Dersom kjøretøyet brukes når det er underlagt kjøreforbud.
  • Kjøretøy som er registrert som taxi, ambulanse, militær-, bud- og kjøreskolebil, eller benyttes til yrkesmessig kjøring.
  • Ved krig, krigslignende hendelse, statlige tiltak, streik, lockout, blokade eller lignende hendelser, såkalt force majeure.
  • For skade eller fabrikasjonsfeil som leverandør eller annen svarer for i henhold til lov, garanti eller lignende.
  • For tjenester forsikringstaker har bestilt, uten godkjenning fra Viking.

Les fullstendige og oppdaterte vilkår for Vikingmedlemskapet ditt her.

Relaterte spørsmål og svar