Når gjelder fartsgrensen på skiltet?

Fartsgrensen gjelder fra den blir angitt, frem til det kommer nytt skilt. Hvis det ikke er skiltet, gjelder generell fartsgrense.

Relaterte spørsmål og svar