Kan bilbatteriet fryse i stykker om vinteren?

Bilbatterier kan fryse i stykker om vinteren hvis det er utladet.

Elektrolytten i blybatterier består av en blanding av vann og svovelsyre. I et fulladet batteri er knappe 40 % svovelsyre og resten vann. Ved utlading bindes svovelsyren til platene og elektrolytten blir mer vannholdig desto mer man lader ut. Det betyr at utladede batterier kan fryse i stykker allerede ved få minusgrader.

Hvis man passer på å holde bilbatteriet fulladet er det derimot ingen risiko for at det fryser i stykker.

Relaterte spørsmål og svar