Kan bilbatteriet eksplodere?

Ja et bilbatteri kan eksplodere. Batteriene utvikler eksplosiv gass, særlig ved lading og det er derfor fare for eksplosjon. Det foregår alltid en viss gassutvikling i batteriet når vann spaltes til hydrogengass og syregass.

Blandingen av disse gassene kalles knallgass og er svært eksplosive innenfor et bredt konsentrasjonsområde. Siden hydrogengass er lettere enn luft er det viktig å unngå at batteriet monteres på steder hvor det kan oppstå gasslommer fordi det kan dannes eksplosive konsentrasjoner av gass i dem.

En liten gnist er nok til å antenne gassblandingen og kan føre til en eksplosjon. Det er derfor svært viktig å utvise forsiktighet ved håndtering av batterier og overholde gjeldende sikkerhetsanvisninger. Se advarslene på batteriene.

Gassutviklingen er størst i forbindelse med lading, men det utvikles også gass ved utlading og når batteriene står på lager. Husk at selv rekombinasjonsbatterier kan gi fra seg en viss gassmengde derfor bør man være forsiktig også ved håndtering av slike batterier.

Relaterte spørsmål og svar