Hvordan avslutter jeg medlemskapet?

Medlemskapet gjelder ett år fra tidspunktet du melder deg inn, med mindre annet er avtalt. Dersom ingen av partene har sagt opp avtalen, eller det er gjort avtale om noe annet, fornyes forsikringen automatisk for ytterligere ett år av gangen.

Du kan når som helst si opp medlemskapet ved å ta kontakt med kundesenteret vårt.

Relaterte spørsmål og svar