Hvor er det lov å parkere?

Det er lov å parkere der det er skiltet med Parkering tillatt eller Parkeringssone, på oppmerkede parkeringsplasser og på plasser som ikke reguleres av trafikkreglene, så fremt det er veiutvidelser eller opparbeidet plass der det går an å parkere.

Relaterte spørsmål og svar