Hvor mange skiltgrupper er det i Norge?

I Norge har vi ni skiltgrupper. Statens vegvesen har kategorisert de slik:

  • Fareskilt
  • Vikepliktskilt og forkjørsskilt
  • Forbudsskilt
  • Påbudsskilt
  • Opplysningsskilt
  • Serviceskilt
  • Veivisningsskilt
  • Underskilt
  • Markeringsskilt

Hvert trafikkskilt du ser i Norge faller innenfor en av disse skiltgruppene.

Relaterte spørsmål og svar