Hvor langt foran faren står normalt et fareskilt?

Utenfor tettbygd strøk er fareskilt vanligvis plassert 150-250 meter foran faren som varsles om. I tettbygd strøk er avstanden fra fareskiltet til faren vanligvis 50-100 meter.

Relaterte spørsmål og svar