Hvor langt skal bilens fjernlyset lyse opp veien?

Fjernlys skal lyse opp minst 100 meter foran bilen, men moderne biler har enda sterkere fjernlys som gir lys vesentlig lengre frem enn det lovverket krever.

Det er ingen begrensning til maksimal tillatt lysstyrke, men husk at trafikkreglene sier at fjernlys ikke må benyttes slik at andre trafikanter blir blendet.

Relaterte spørsmål og svar