Hvor langt skal nærlyset lyse opp veien?

Ifølge loven skal nærlyset lyse opp minst 40 meter foran bilen, men på moderne biler lyser nærlyset opp veien mellom 50 og 100 meter foran bilen.

Relaterte spørsmål og svar