Hvem sender inn salgsmeldingen?

Det er selgers ansvar å sende inn salgsmelding, men det krever også informasjon fra kjøper så det kan være smart å fylle inn salgsmeldingen sammen.