Hva skjer om jeg glemmer å betale for medlemskapet?

Dersom du har glemt å betale medlemskapet ditt, kommer du til å få en betalingspåminnelse og deretter et varsel om oppsigelse.

Betales ikke medlemskapet innen forskrevet tid mister du medlemsdekningen.

Relaterte spørsmål og svar