Hva er motortrafikkvei?

Motortrafikkvei ble tidligere kalt «Motorvei klasse B». Motortrafikkvei likner en motorvei, men det er ofte ingen midtdeler/midtskille og det er vanligvis bare ett kjørefelt i hver retning. Kun kjøretøy som kan kjøre en viss hastighet kan bruke veien.

Ser du dette trafikkskiltet betyr det at du er på en motortrafikkvei:

Motortrafikkvei trafikkskilt.

Relaterte spørsmål og svar