Hva er generell fartsgrense?

De generelle fartsgrensene er på 50 km/t og 80 km/t. Disse skal følges når det ikke er satt opp skilt med annen fartsgrense.

50 km/t brukes i byer og tettsteder. 80 km/t brukes utenfor tettbygde strøk.

Relaterte spørsmål og svar