Hva er forskjellen på motorvei og motortrafikkvei?

Motorvei

En motorvei har krav om å ha minst to kjørefelt i hver retning, atskilte kjørebaner, og kan ikke ha plankryss med jernbane eller en annen vei.

Motorvei trafikkskilt.

Motortrafikkvei

En motortrafikkvei likner en motorvei, men oppfyller ikke alle kravene. Motortrafikkvei kan i motsetning til en motorvei ha sideveier tilsluttet i plankryss. Den trenger heller ikke midtdeler og har vanligvis bare ett felt i hver kjøreretning.

Motorfikkvei trafikkskilt.

Relaterte spørsmål og svar