Hva betyr det at batteriet er sulfatert?

Sulfatering oppstår hvis batteriene blir stående helt eller delvis utladet i lengre tid og det skjer en krystallisering av blysulfatet som dannes under utlading.

Krystalliseringen gjør det vanskeligere å lade batteriet og fører til redusert batterikapasitet.

Hvis sulfateringen får utvikle seg i noen måneder vil batteriet bli skadet.

Relaterte spørsmål og svar