Elbilordlisten: Dette betyr elbil-begrepene

Parkert elbil som lader.

Hvis du er på jakt etter elbil for første gang, kan begreper som kWh, CHAdeMO, hurtiglading og lynlading være forvirrende. Hva betyr alt egentlig?

Hvis du er på jakt etter din første elbil, kan det være en rekke nye uttrykk som kan virke forvirrende til å begynne med. Det meste handler om strøm, batterier og lading, og med mindre man har god kunnskap om dette fra før kan det være vanskelig å holde tunga rett i munnen.

Derfor har vi laget en oversikt over hvilke ord og begreper som ofte brukes i forbindelse med elbiler, og prøvd å forklare hva disse betyr på en enkel og lettfattelig måte for deg som ikke har vært borti dem før.

Elbil ord, uttrykk, begrep og forkortelser

Her har du en liste over de vanligste elbil begrepene og hva de betyr...

Ampere

Dette er en måleenhet for elektrisk strømstyrke og handler om hvor mange elektroner som passerer et punkt i et visst tidsrom. Hvis man sammenligner med en vannslange, kan man si at dette er hvor mange liter som kommer ut av slangen i et gitt periode.

CCS

CCS er en ladestandard for hurtiglading som brukes av de fleste europeiske og amerikanske bilprodusenter – og etterhvert også flere av de asiatiske. Sannsynligvis vil dette bli den dominerende standarden i årene som kommer.

CCS står for Combined Charging System og benytter seg av både den «vanlige» ladepluggen og en plugg som sitter direkte under denne som gir likestrøm.

Denne standarden er i dag den som kan gi høyest effekt (kW) – og dermed kortest ladetid.

CHAdeMO

CHAdeMO er en konkurrerende standard for hurtiglading, og den har først og fremst vært brukt av japanske og koreanske bilprodusenter.

Nissan Leaf, som har vært blant de mest populære elbil-modellene i Norge, er et eksempel på en bil med CHAdeMO-lading.

Disse laderne har som regel litt lavere effekt enn nyere CCS-ladere, og stadig flere bilprodusenter ser ut til å gå bort fra denne standarden til fordel for CCS.

Hurtiglader

Rundt omkring i verden finnes det en rekke hurtigladere. Disse er gjerne plassert på knutepunkter eller i tilknytning til bensinstasjoner og lignende.

Hovedforskjellen på hurtigladere og normale ladere, er først og fremst effekten de kan gi. Mens vanlige ladere som regel bruker 230V og 16A, kan hurtigladere tilby inntil 400V og 125A.

Det betyr at ladeeffekten blir vesentlig høyere enn hjemme – og går dermed også fortere. Nå finnes det også såkalte lynladere som leverer enda mer effekt.

Hurtiglading er først og fremst effektivt når du har mellom 20 og 80 prosent batterikapasitet. Før og etter dette vil du ikke få utnyttet kapasiteten i disse laderne.

Kilowatt (kW)

Kilowatt er et mål på effekt, og det kan regnes ut ved å gange spenningen (Volt) med strømstyrken (Ampere).

Kilowatt brukes først og fremst til å si hvor mye effekt en lader kan levere. Jo høyere dette tallet er, jo raskere vil ladingen gå.

Kilowattimer (kWh)

kWh (eller kWt) betyr kilowattimer, og handler om bruk og lagring av energien.

Én kilowattime er enkelt forklart det å bruke én kilowatt i én time. Størrelsen på elbilbatterier oppgis i kWh, og har du eksempelvis en elbil med 50 kWh batteri kan du bruke én kilowatt i 50 timer før batteriet er tomt.

Det er vanlig å måle strømforbruket til elbiler i kWh per 100 km. Dette blir samme måleparameter som «liter på mila» for biler med fossilt drivstoff, og en elbil vil som regel bruke mellom 1,5 og 2,5 kWh per mil.

Husk også at forbruket, og dermed rekkevidden, vil variere basert på både kjørestil og sesong. Derfor må du regne med kortere rekkevidde på vinteren enn på sommeren, men det finnes noen tips som kan gi deg bedre rekkevidde på vinteren.

Litium

Litium er et kjemisk element som brukes i batterier til det meste – fra drillen i verktøykassa til bilen i garasjen.

Det finnes mange ulike typer batteriteknologier, men per i dag er Litium-batteriene de eneste som brukes kommersielt i elbiler.

Lynlader

I utgangspunktet er en lynlader det samme som en hurtiglader – men kun de med høyest effekt.

Akkurat hvor grensen går mellom hurtiglader og lynlader er ikke satt av noen, men Norsk Elbilforening bruker eksempelvis lynlader om hurtigladere som kan levere mer enn 150 kW.

De kraftigste lynladerne kan levere inntil 350 kW effekt, men det er fortsatt få biler som kan ta imot så mye strøm på én gang. Etterhvert som flere elbiler kommer på markedet, er det imidlertid ventet at flere vil kunne ta imot store mengder strøm på én gang.

Mode 1, 2, 3 og 4

Mode 1, 2, 3 og 4 handler også om lading – mer spesifikt om hvilket modus elbilen lader i og hvilken sikkerhet som er innebygget i laderen.

Mode 1

Mode 1 er lading fra vanlig stikkontakt uten noen form for «klump» med elektronikk på ledningen. Det er ingen moderne elbiler som bruker denne løsningen i dag, da Type 2 er vesentlig tryggere – og gir samme muligheter.

Mode 2:

Mode 2 lader også fra vanlig stikkontakt, men da er det i form av en ladekabel med innebygget sikkerhet.

Boksen som finnes på mange ladere inneholder komponentene som styrer dette, og den sørger blant annet for at bilen ikke tar imot lading før den er klar, at det ikke er strøm i kabelen når den ikke er koblet til bilen og at spenningen er riktig.

Dette er dermed det de fleste bruker som nødlading eller sakte lading når de er på besøk hos andre.

Mode 3:

Mode 3 er lading fra en fastmontert ladestasjon – enten det er hjemme eller ute. Det er anbefalt at du har en ladestasjon hjemme hvis du har elbil, da denne øker sikkerheten ved å kommunisere med bilen hele tiden.

Mode 4:

Mode 4 er lademoduset bilen bruker når du hurtiglader. Mens de andre tre modusene baserer seg på vekselsstrøm (som finnes i stikkontakten), bruker Mode 4 likestrøm.

Rekkevidde

Når elbileiere og produsenter snakker om rekkevidde, så handler det enkelt og greit om hvor langt bilen går på én lading.

Dette tallet er oppgitt i kilometer, og for nye biler er det den såkalte WLTP-standarden som gjelder. Dette er en standardisert måte å måle rekkevidden på slik at man kan sammenligne ulike modeller mot hverandre. Denne rekkevidden ligger relativt nærme det du kan forvente deg på sommerstid – i motsetning til den tidligere NEDC-standarden. Den vil som regel overvurdere rekkevidden en god del, så det er viktig å vite hvilken standard som er brukt for å oppgi rekkevidden.

Rekkevidden vil variere med både temperatur og kjørestil. Når det er kaldt vil du få kortere rekkevidde, og hvis du er hard på gassen vil også batteriet bli fortere tomt.

Er du redd for å gå tom for strøm med elbil? Med god planlegging er det sjelden noe problem, men hvis noe likevel skulle skje kan Viking alltid hjelpe deg med elbilen.

Schuko

Dette er rett og slett navnet på støpselet du putter inn i stikkontakten. Navnet kommer fra det tyske ordet Schutzkontakt (beskyttelseskontakt) og refererer til de tykke støpslene med jording øverst og nederst.

Så hvis noen snakker om schuko-lading, er det rett og slett lading av elbil i vanlig stikkontakt som er temaet.

Volt (V)

Volt er en beskrivelse av spenningen i strømnettet, og kan sammenlignes med trykket i en vannslange. Høyere spenning betyr også raskere lading, og det er derfor hurtigladestasjoner ofte leverer strøm med en spenninge på 400 volt.

Oppdatert 25. oktober 2022