App vilkår

Disse brukervilkårene sammen med vår Personvernerklæring og forsikringsvilkårene gjelder for bruken av de digitale tjenestene som Viking Assistance Group AS, org.nr. 998 858 690, (”Viking” eller ”vi”) tilbyr deg i vår app (”Appen”).

Vi ber deg vennligst om å lese nøye gjennom disse brukervilkårene før du tar i bruk Appen. For å kunne bruke Appen må du akseptere vilkårene for bruk.

1. Generelt

Appen er en applikasjonsbasert medlemstjeneste for veihjelp på mobil hvor du kan kjøpe forsikringsdekning, bestille assistanse og få hjelp av leverandører ved uforutsett driftsstans, se og følge med med på dine veihjelpsoppdrag i sanntid, melde og be om erstatningskrav fra tilknyttede forsikringer, samt kommunisere med oss gjennom digitale kanaler eller via telefonsamtaler. Vennligst merk at for å få tilgang til alle tjenestene i appen, må du ha en gyldig forsikring gjennom Viking.

Når du trenger veihjelp eller ønsker å melde et forsikringskrav, må du oppgi visse opplysninger som skadested, kjøretøyets detaljer, hendelsesforløpet og eventuelt legge ved nødvendige dokumenter elektronisk. Hvis du av en eller annen grunn ikke kan få tilgang til den digitale tjenesten i appen, kan du alltid kontakte vårt kundesenter døgnet rundt. Du kan be om assistanse ved å ringe Vikings kundesenter på telefonnummer +47 22 08 60 10 eller kontakte vår support for ikke-hastesaker ved å sende en e-post til medlem@vikingredning.no. Du kan også ringe +47 22 08 60 10 for å få hjelp.

2. Din konto og bruk av tjenesten


For å kunne bruke Appen og kjøpe forsikringsdekninger, må du opprette en brukerkonto og være 18 år elle r eldre. Ved opprettelse av kontoen vil du bli bedt om å oppgi visse personopplysninger. Det er viktig at informasjonen du oppgir er korrekt og oppdatert, og du har ansvaret for å holde informasjonen oppdatert så lenge du har kontoen. Vår behandling av personopplysninger er beskrevet i personvernerklæringen vår. Vær oppmerksom på at brukerkontoen er personlig, og du er ansvarlig for at ingen andre bruker kontoen din. Du har ansvaret for all bruk av Appen som gjøres gjennom din brukerkonto.

3. Vår levering av tjenesten


Viking jobber kontinuerlig med å utvikle Appen, og kan gjøre oppdateringer, endringer eller midlertidig eller permanent avslutte leveringen av Appen eller visse deler av den. Dette kan inkludere endringer i funksjoner og tilgjengelige tjenester. Forsikringer som er aktive og knyttet til Appen påvirkes imidlertid ikke av dette, bortsett fra at kontakten med de Tjenester som er inkludert i forsikringen kan endres midlertidig eller permanent.

Det kan være nødvendig for oss å utføre arbeid som påvirker Appen, og det kan fra tid til annen føre til at Appen er helt eller delvis utilgjengelig, eller at den ikke fungerer tilfredsstillende. Dette kan skyldes planlagt eller ikke-planlagt vedlikehold, driftsforstyrrelser eller andre forhold. Man kan da alltid kontakte Viking ved å ringe vårt døgnåpne kundesenter på telefonnummer +47 22 08 60 10. For ikke-hastesaker kan du kontakte oss på medlem@vikingredning.no eller på telefonnummer +47 22 08 60 10.

Viking har rett til å avslutte kontoen din og avregistrere deg fra Appen med umiddelbar virkning hvis du misbruker Appen, forårsaker skade eller ulemper for bruken av Appen eller oss, eller på annen måte bryter disse brukervilkårene eller de til enhver tid gjeldende forsikringsvilkår. Hvis kontoen din er avsluttet i henhold til dette punktet, har du ikke rett til å reaktivere din konto eller registrere en ny konto uten særskilt tillatelse fra Viking.

4. Formidling av Viking forsikringsdekning


Viking er grupperepresentant for våre kunder (gruppemedlemmer) og til grunn ligger en gruppeavtale mellom Viking og forsikringsgiver (Forsikringsselskapet) På grunnlag av gruppeavtalen kan gruppemedlemmer tegne den unike forsikringsdekningen vi tilbyr i Appen. Vilkårene er fremforhandlet som en del av gruppeavtalen mellom Viking og forsikringsgiveren og gjelder mellom forsikringsgiver og det gruppemedlemmet som har valgt å tegne forsikringen.
Viking står som tilknyttet forsikringsformidler og er under tilsyn av Finanstilsynet gjennom den til enhver tid aktuelle forsikringsgiver. Man kan sjekke vår tillatelse til å formidle forsikring som tilknyttet forsikringsformidler hos Finanstilsynet, finanstilsynet.no. Mer informasjon om Viking som forsikringsformidler og aktuell forsikringsgiver er nærmere beskrevet i forsikringsvilkårene som du finner direkte i appen eller på våre nettsider.

5. Avgifter og betaling


Appen er kostnadsfri og gjelder for alle forsikringsdekninger som formidles av Viking. Betaling av forsikringsdekning skjer via de til enhver tid gjeldende betalingsmetoder som tilbys i Appen.

6. Ditt ansvar


Du har ansvaret for å bruke kontoen din i samsvar med disse brukervilkårene, samt andre vilkår som er spesifisert i Appen og i de spesifikke forsikringsvilkårene du har valgt å inngå. Dette gjelder også i samsvar med gjeldende lover til enhver tid. Hvis du publiserer informasjon i Appen, er du alene ansvarlig for innholdet i denne informasjonen. Hvis du bryter disse brukervilkårene eller gjeldende lov, eller bruker Appen på en ulovlig eller uautorisert måte, er du forpliktet til å erstatte og holde Viking skadesløs for all skade som vil påføres som følge av slike handlinger.

7. Vårt ansvar


Vi streber etter å kontinuerlig tilby en tjeneste preget av stabilitet. Appen leveres "som den er" uten noen form for forpliktelser eller garantier. Viking påtar seg ikke ansvar for eventuelle skader som oppstår som følge av manglende tilgang til Appen. Vi forbeholder oss retten til å oppdatere, revidere eller midlertidig eller permanent avslutte leveransen av Appen. Forsikringer som er aktive og knyttet til Appen påvirkes ikke av det som er nevnt ovenfor, bortsett fra at tilgangen til Appen som er en del av forsikringen kan endres midlertidig eller permanent. Vi påtar oss ikke noe ansvar for innholdet på eksterne nettsteder som er koblet til eller fra Appen eller våre nettsider. Vikings ansvar for Appen er begrenset til påvist, direkte skade, med en maksimal erstatning på [ti tusen (10 000) NOK]. Vi påtar oss ikke ansvar for følgeskader, tap av fortjeneste, tap av forventede besparelser eller andre indirekte skader. Når det gjelder ansvar for direkte oppståtte skader i forbindelse med kjøp av forsikringsdekning eller bestilling og gjennomføring av assistanse, gjelder de gjeldende forsikringsvilkårene. Du kan finne forsikringsvilkårene i appen og på våre nettsider.

8. Oppsigelse av vilkårene for bruk/avslutte konto

Disse brukervilkårene gjelder så lenge du er registrert med en brukerkonto. Hvis du ikke lenger ønsker å være bundet av brukervilkårene, må du avslutte kontoen din i følge instruksjoner oppgitt i kontoen. Hvis du avslutter din konto, vil vi umiddelbart slette all oppgitt og lagret informasjon om deg, med mindre vi er juridisk forpliktet til å beholde slik informasjon.

9. Immaterielle rettigheter


Eierskap, opphavsrett og alle andre rettigheter til Appen, Vikings merkevare, selskap og nettsider samt alle dokumenter brukt og/eller levert av Viking, på nettsider og i Appen, tilhører Viking (eller, der det er aktuelt, våre forsikringsselskaper) med eksklusive rettigheter. Enhver kopiering, modifikasjon, overføring og/eller annen bruk av Vikings materiale som ikke er uttrykkelig tillatt under disse bruksvilkårene eller våre instruksjoner fra tid til annen er forbudt. Du erkjenner og aksepterer at uautorisert bruk av våre immaterielle rettigheter kan, i tillegg til å være et brudd på vilkårene for bruk, være en straffbar handling. Eierskap og opphavsrett til bilder og videomateriale levert av deg forblir hos deg. Viking har imidlertid rett til å bruke slike bilder og videomateriale i forsikringssaker for å kunne yte Tjenesten til deg. Dette innebærer blant annet at Viking har rett til å lagre og kopiere, og kan levere slike bilder og videomateriale til vårt forsikringsselskap ved for eksempel skader. Vi bruker ikke bilder og videomateriale levert av deg til andre formål enn å tilby tjenesten.

10. Behandling av dine personopplysninger


Viking er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene du oppgir på din brukerkonto. Når du tegner forsikring, vil vi dele personopplysninger med forsikringsgiveren. Du kan finne informasjon om hvordan og hvorfor vi behandler personopplysningene dine, samt hvilke rettigheter du har angående vår behandling, i vår personvernerklæring.

11. Endring av vilkår


Viking kan foreta ensidige endringer i disse brukervilkårene. Ved endringer vil vi publisere de oppdaterte brukervilkårene på nettsiden og informere deg gjennom Appen og/eller via e-postadressen du oppga i Appen om endringene i brukervilkårene. Hvis du ikke godtar én eller flere av endringene i brukervilkårene, må du slutte å bruke Tjenesten og avslutte kontoen din. Alternativt kan du kontakte oss og be om at kontoen din blir avsluttet.

12. Hvis vi ikke blir enige


Hvis du ikke er fornøyd med vår App, vil vi at du kontakter oss slik at vi kan prøve å løse problemet umiddelbart eller gi deg råd om hvordan du kan få saken din vurdert på nytt. Du kontakter da vår support via appen eller via e-post til medlem@vikingredning.no eller på telefon +47 22 08 60 10. Dersom du fortsatt ikke er fornøyd kan du kontakte vår klagebehandler via e-post til feedback@vikingredning.no, for å få saken din vurdert på nytt. Hvis du har fått gjennomgått saken din og du fortsatt ikke er fornøyd, har du muligheten til å henvende deg til følgende instanser:

Forbrukerrådet

  • Adresse: 463 Sentrum, 0105 Oslo
  • Telefon: +47 23 400 500
  • Nettside: www.forbrukerradet.no

Finansklagenemnda

  • Adresse: Postboks 53, Skøyen 0212 Oslo
  • Telefon: +47 23 13 19 60

Du har også muligheten til å bringe saken din for den ordinære rettsinstansen for behandling.

13. Kontakt oss


Dersom du ønsker hjelp eller annen kontakt med oss kan du sende en e-post til medlem@vikingredning.no eller ringe vår support på +47 22 08 60 10.

Søk i veiledninger og dokumentasjon